Formació d’Assessors BREEAM® ES

BREEAM® ES Nova Construcció

És l’evolució de l’antic esquema “BREEAM® ES Comercial”, que ja permetia avaluar i certificar la sostenibilitat de l’obra nova destinada a oficines, industria i comerç. Ara, amplia la seva aplicabilitat a edificis sanitaris, educatius, esportius, culturals, hotelers, recreatius, judicials, etc.

logo curs nova construccio

BREEAM® ES En Ús

És l’esquema d’avaluació i certificació de la sostenibilitat aplicable a edificis existents d’ús no residencial i com a mínim amb dos anys d’antiguitat.

Nota: És imprescindible haver realitzat prèviament la formació BREEAM® ES Nova Construcció i haver superat el procés de certificació com a Assessor BREEAM®.

logo curs en us

BREEAM® ES Habitatge

És el sistema d’avaluació i certificació de la sostenibilitat aplicable a edificis d’habitatges, nous, rehabilitats o renovats, incloent habitatges unifamiliars i habitatges en bloc. És aplicable tant a nova edificació com a obres de rehabilitació d’edificacions ja construïdes, i tant en fase de projecte com en la de post-construcció.

logo curs habitatge

 

BREEAM® ES Urbanisme

És l’esquema que permet avaluar i certificar la sostenibilitat de desenvolupaments urbanístics; permetent a promotors i agents de planificació millorar i mesurar l’impacte ambiental de les seves propostes en les fases inicials de planejament.

logo curs urbanisme

 

Formació d’aproximació a l’esquema BREEAM® ES

BREEAM® Associat

Formació presencial de durada i cost reduït dirigida a tècnics d’estudis d’arquitectura i enginyeria, administracions públiques, promotors, constructors, gestors immobiliaris, etc. compromesos amb la construcción sostenible i que desitgen iniciar-se en els conceptes clau d’aquesta metodologia nascuda al Regne Unit el 1990, líder en el món amb 270.000 certificats en 63 països i adaptada a l’idioma, normativa i pràctica constructiva d’Espanya a l’any 2010.

logo curs associat