Els dies 18 i 19 de juny, SPEEDIER (acrònim de SME Program for Energy Efficiency through Delivery and Implementation of EneRgy Audits)  va donar oficialment el tret de sortida amb una reunió al Tyndall National Institute de Cork (Irlanda). Aquest projecte té com a objectiu abordar les barreres que afronten les petites i mitjanes empreses (PIMEs) en relació a l’experiència i els recursos per fer auditories energètiques i implementar mesures d’estalvi d’energia recomanades.

Aquest projecte es dirigeix ​​a grups de PIMEs de 4 regions pilot de la UE (Espanya, Irlanda, Romania i Itàlia) i els proporcionarà un servei de gestió energètica subcontractat i autofinançat, mitjançant l’externalització del paper del gestor d’energia als Experts SPEEDIER. Permetrà, per tant, accedir als coneixements tècnics necessaris en el temps requerit, donant lloc a una major captació d’auditories energètiques i la implementació de mesures d’eficiència energètica.

El consorci que treballarà en aquest projecte està liderat per IERC i està format per 6 centres de recerca i tecnologia (Limerick Institute of Technology, Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía, Parque Científico y Tecnológico Cartuja, Politécnico di Milano i l’ITeC), 3 PIMEs (TFC Research & Innovation Limited, Sustainable Innovations i Vertech Group) i 1 Organització No Governamental (Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului).