Project Description

SPEEDIER – Programa per fomentar l’eficiència energètica de les PIMEs mitjançant la implantació d’auditories energètiques – del 16/05/2019 al 16/11/2021 (LC-SC3-EE-8-2018-2019 – Capacity building programs to support implementation of energy audits).

La directiva europea sobre eficiència energètica exigeix als estats membres que desenvolupin programes que animin a les PIMEs a realitzar auditories energètiques i a implantar les mesures recomanades d’estalvi energètic.

Les barreres a superar són:

  1. Falta de coneixement dins l’empresa;
  2. Falta de recursos (temps i diners); percepció que l’auditoria energètica és cara;
  3. Falta de control de l’edifici;
  4. Manca de voluntat dels propietaris;
  5. Falta de finançament.

El projecte SPEEDIER abordarà aquestes barreres proporcionant a les PIMEs un servei subcontractat de gestió energètica autofinançable.

Resultat: proves pilot

Coordinador del projecte: University College Cork
Número de contracte: 847034
Marc de finançament: LC-SC3-EE-8-2018-2019 – Capacity building programs to support implementation of energy audits
Pressupost: 2.165.126,25 €
Període: 16/05/2019 – 16/11/2021

Project Details