INCASÒL – Institut Català del Sòl

ITeC/Suport/BEDEC/Històric de bancs d’entitats/INCASÒL – Institut Català del Sòl

logo-historic-entitats-incasol

Bancs de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) per a obres de construcció d’habitatge protegit i urbanització bàsica i d’espai públic a Catalunya.