BEDEC web (des de 2016)

El Banc BEDEC ITeC és una base de dades d’elements de construcció a Internet que permet consultar i copiar informació cap a TCQ (des de la versió 5.1.650), TCQi i d’altres programes de pressupostos compatibles amb el format FIEBDC-3/2016.

Té llistes de preus des de 2016 fins a 2020. També inclou el BEDEC dinàmic que va afegint en línia les novetats de preus, nous elements, productes comercials, etc., a mesura que es produeixen.

Accés al BEDEC web

Módul d’enllaç BEDEC web

Aquest mòdul d’enllaç permet que els programes de pressupostos instal·lats en ordinadors locals es comuniquin amb el BEDEC web.

D’aquesta forma es poden fer operacions d’adaptació, actualització, comparació, etc. de preus i altres dades entre els pressupostos i bancs de preus locals que tingueu al vostre ordinador i el banc BEDEC ITeC a internet.

Mòdul d’enllaç BEDEC web

Compatibilitat amb programes de pressupostos

Els programes compatibles amb el BEDEC web indicats en aquesta taula són els que hem pogut comprovar directament. En principi qualsevol programa que tingui implementat el format FIEBDC-3/2016 hauria de poder fer servir el BEDEC web.

Programa de pressupostos Compatible des de la versió
TCQi icona general
5.1.650
Arquímedes 2018.i
Presto 2018.4

BEDEC edicions instal·lables (fins a 2018)

En aquesta pàgina podeu accedir a les descàrregues i la documentació del BEDEC.

També teniu disponible l’històric dels bancs d’entitats.

Descàrregues

Documentació