Edicions completes BEDEC

En aquesta pàgina podeu accedir als arxius d’instal·lació de les edicions completes de BEDEC.
Els arxius d’actualització de les llistes de preus per un BEDEC ja instal·lat els trobareu a la pàgina d’actualitzacions de les llistes de preus.

Des de la edició de l’any 2009 i fins 2018 els arxius d’instal·lació estan disponibles per descarregar. Per instal·lar les edicions anteriors a 2009 necessitareu el CD-ROM que se us va proporcionar en el seu moment.

Des de la edició de l’any 2016 el banc BEDEC és accessible directament des de Internet i permet consultar i copiar informació cap a TCQ (des de la versió 5.1.650), TCQi i d’altres programes de pressupostos compatibles amb el format FIEBDC-3/2016.

A continuació s’indica com accedir al BEDEC o obtenir els arxius d’instal·lació depenent de l’any d’edició:

Edició Accés via web Arxius d’instal·lació Notes
Dinàmic Banc ITeC 1 – 2
2020 – 2019 Banc ITeC 1 – 2
2018 – 2016 Banc ITeC Mòdul de descàrrega 2 – 3 – 4
2015 – 2009 Mòdul de descàrrega 3 – 4
2008 – 2006 CD-ROM corresponent 4 – 5 – 6
2005 – 2002 CD-ROM corresponent 4 – 6 – 7
2001 i anteriors 8

Notes:

  1. Aquests bancs són compatibles amb el mòdul d’enllaç BEDEC web.
  2. Podeu escollir la edició en concret del Banc ITeC web des de la configuració.
  3. El mòdul de descàrrega només us donarà accés als arxius d’instal·lació dels bancs que tingueu contractats.
  4. Tots els bancs instal·lables son aplicacions de 32 bits, així que només funcionen amb les edicions de 32 bits dels programes de pressupostos.
  5. Al instal·lar aquests bancs en versions de 64 bits de Windows apareixeran quatres missatges d’error. Simplement cal acceptar cada un d’aquests missatges i la instal·lació continuarà.
  6. Aquests bancs només es poden instal·lar i fer servir amb llicència en motxilla USB. Si la instal·lació no reconeix la llicència, cal que contacteu amb el servei de suport tècnic perquè en alguns casos cal fer un petit ajust a les vostres dades.
  7. Aquests bancs no es poden instal·lar en versions de 64 bits de Windows.
  8. Aquests bancs feien servir una llicència basada en disquets mestres que ha quedat completament obsoleta, així que avui en dia ja no es poden instal·lar.