ATLL – Aigües Ter Llobregat

ITeC/Suport/BEDEC/Històric de bancs d’entitats/ATLL – Aigües Ter Llobregat

logo-historic-entitats-atll

Banc d’Aigües Ter Llobregat, per a l’abastament d’aigua potable en alta als municipis de la regió metropolitana de Barcelona així com per a la conservació, reposició i millora de la xarxa regional d’abastament.