Índex BEDEC
Vigència
CE 1220-CPR-1811
Ultimate Protect Slab 4.0
Panell de protecció contra el foc.
Certificat: 1220cpr1811_e.pdf en castellà    1220cpr1811_a.pdf en anglès    
Data emissió: 23/11/2018
CE 1220-CPR-1810
Ultimate Protect Wired Mat 4.0
Panell de protecció contra el foc.
Certificat: 1220cpr1810_e.pdf en castellà    1220cpr1810_a.pdf en anglès    
Data emissió: 23/11/2018
CE 1220-CPR-1809
Hempafire Pro 315 Fast Dry
Pintura intumescent de protecció contra el foc.
Data emissió: 05/11/2018
CE 1220-CPR-1808
Hempafire Pro 315
Pintura intumescent de protecció contra el foc.
Data emissió: 05/11/2018
CE 1220-CPR-1807
Pozzolanica Solena
Cendres de fons processades procedents de incineradores municipals de residus sòlids emprades com a addició tipus II per a la producció de formigó, morter i beurada.
Certificat: 1220cpr1807e.pdf en castellà    1220cpr1807a.pdf en anglès    1220cpr1807i.pdf en italià    
Data emissió: 05/11/2018
CE 1220-CPR-1806
1129, 1130s, 1030inox, 1131s i 1230s
Conjunts de frontisses ocultes multi-eix
Certificat: 1220cpr1806_e.pdf en castellà    1220cpr1806_a.pdf en anglès    1220cpr1806_i.pdf en italià    
Data emissió: 25/09/2018
CE 1220-CPR-1805
Perliwool
Revestiment de morter per a la contribució a la resistència al foc.
Certificat: 1220cpr1805_e.pdf en castellà    1220cpr1805_a.pdf en anglès    
Data emissió: 25/09/2018
CE 1220-CPR-1804
Alfa 29, Alfa 30, Alfa 30 INOX, Alfa 31 i Alfa 32
Conjunts de frontisses ocultes multi-eix
Certificat: 1220cpr1804_e.pdf en castellà    1220cpr1804_a.pdf en anglès    
Data emissió: 28/06/2018
CE 1220-CPR-1803
Vorpa torque-controlled expansion anchor VSA
Fixació mecànica per a l'ús en formigó fisurat i no fisurat
Certificat: 1220cpr1803_e.pdf en castellà    1220cpr1803_a.pdf en anglès    1220cpr1803_i.pdf en italià    
Data emissió: 07/06/2018
CE 1220-CPR-1802
Piloedre
Sistema de fonamentació d’estructures lleugeres
Certificat: 1220cpr1802_c.pdf en català    1220cpr1802_e.pdf en castellà    1220cpr1802_a.pdf en anglès    
Data emissió: 25/09/2018
CE 1220-CPR-1801
Ancorante FMP
Ancoratge d'expansió controlat per parell de collament per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1801_a.pdf en anglès    1220cpr1801_i.pdf en italià    
Data emissió: 01/03/2018
CE 1220-CPR-1800
Aluminite®
Ciment refractari basat en aluminat de calci.
Certificat: 1220cpr1800_e.pdf en castellà    1220cpr1800_a.pdf en anglès    
Data emissió: 28/06/2018
CE 1220-CPR-1799
NITA-WOOL®
Aïllant tèrmic de llana d’ovella subministrat a granel per a reblert in-situ.
Certificat: 1220cpr1799_e.pdf en castellà    1220cpr1799_e.pdf en anglès    
Data emissió: 22/12/2017
CE 1220-CPR-1798
SMART sleeve anchor type S-HA
Ancoratge d'expansió controlat per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1798_a.pdf en anglès    1220cpr1798_i.pdf en italià    
Data emissió: 16/01/2018
CE 1220-CPR-1797
Faveker® FV (plaques ceràmiques Faveker® GA-16, GA-30 i GAV)
Kit per a revestiment exterior de façana ventilada amb plaques ceràmiques fixades amb clips d’acer inoxidable o perfils horitzontals continu d’alumini sobre subestructura d’alumini.
Certificat: 1220cpr1797_e.pdf en castellà    1220cpr1797_a.pdf en anglès    
Data emissió: 22/12/2017
CE 1220-CPR-1796
FREYSSINET TETRON SB ISOGLIDE
Recolzaments esfèrics i cilíndrics amb material lliscant de fluoropolímer
Certificat: 1220cpr1796_e.pdf en castellà    1220cpr1796_a.pdf en anglès    1220cpr1796_i.pdf en italià    
Data emissió: 05/12/2017
CE 1220-CPR-1794
VE.CE7 Anchor
Ancoratge d'expansió controlat per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1794_a.pdf en anglès    1220cpr1794_i.pdf en italià    
Data emissió: 20/10/2017
CE 1220-CPR-1793
Anclaje Anilla SN Anchor
Ancoratge d'expansió controlat per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1793_e.pdf en castellà    1220cpr1793_a.pdf en anglès    1220cpr1793_i.pdf en italià    
Data emissió: 20/10/2017
CE 1220-CPR-1792
KF Collar
Segellat contra el foc de penetracions
Certificat: 1220cpr1792_e.pdf en castellà    1220cpr1792_a.pdf en anglès    1220cpr1792_i.pdf en italià    
Data emissió: 26/09/2017
CE 1220-CPR-1791
KF Collar C
Segellat contra el foc de penetracions
Certificat: 1220cpr1791_e.pdf en castellà    1220cpr1791_a.pdf en anglès    1220cpr1791_i.pdf en italià    
Data emissió: 26/09/2017
CE 1220-CPR-1790
KF Multicollar
Segellat contra el foc de penetracions
Certificat: 1220cpr1790_e.pdf en castellà    1220cpr1790_a.pdf en anglès    1220cpr1790_i.pdf en italià    
Data emissió: 26/09/2017
CE 1220-CPR-1789
Faveton® SAH (plaques ceràmiques Ceram 20, Ceram 28 i Acqua 20)
Kit per a revestiment exterior de façana ventilada amb plaques ceràmiques fixades amb clips d’acer inoxidable sobre subestructura d’alumini.
Certificat: 1220cpr1789_e.pdf en castellà    1220cpr1789_a.pdf en anglès    
Data emissió: 15/09/2017
CE 1220-CPR-1788
Pyrolite® 15
Revestiment de morter per a la contribució a la resistència al foc.
Certificat: 1220cpr1788_e.pdf en castellà    1220cpr1788_a.pdf en anglès    1220cpr1788_f.pdf en francès    1220cpr1788_al.pdf en alemany    
Data emissió: 02/08/2017
CE 1220-CPR-1787
Perlifoc® LD
Revestiment de morter per a la contribució a la resistència al foc.
Certificat: 1220cpr1787_e.pdf en castellà    1220cpr1787_a.pdf en anglès    1220cpr1787_f.pdf en francès    1220cpr1787_al.pdf en alemany    
Data emissió: 02/08/2017
CE 1220-CPR-1786
Atlante AGM Spherical Bearings
Coixinets esfèrics i cilíndrics amb material lliscant especial de fluoropolímer
Certificat: 1220cpr1786_e.pdf en castellà    1220cpr1786_a.pdf en anglès    1220cpr1786_i.pdf en italià    
Data emissió: 12/04/2017
CE 1220-CPR-1785
AF Collar
Segellat contra el foc de penetracions.
Certificat: 1220cpr1785_e.pdf en castellà    1220cpr1785_a.pdf en anglès    1220cpr1785_i.pdf en italià    
Data emissió: 07/04/2017
CE 1220-CPR-1784
AF Collar C
Segellat contra el foc de penetracions.
Certificat: 1220cpr1784_e.pdf en castellà    1220cpr1784_a.pdf en anglès    1220cpr1784_i.pdf en italià    
Data emissió: 07/04/2017
CE 1220-CPR-1783
AF Multicollar
Segellat contra el foc de penetracions.
Certificat: 1220cpr1783_e.pdf en castellà    1220cpr1783_a.pdf en anglès    1220cpr1783_i.pdf en italià    
Data emissió: 07/04/2017
CE 1220-CPR-1782
Graft Interior Paint FR-1
Pintura intumescent per a protecció contra el foc.
Certificat: 1220cpr1782_e.pdf en castellà    1220cpr1782_a.pdf en anglès    
Data emissió: 20/01/2017
CE 1220-CPR-1780
FEP
Fixacions mecàniques per a ús en formigó
Certificat: 1220cpr1780_e.pdf en castellà    1220cpr1780_a.pdf en anglès    1220cpr1780_i.pdf en italià    
Data emissió: 21/12/2017
CE 1220-CPR-1681
Protecta Interior Paint FR-1
Pintura intumescent per a protecció contra el foc
Certificat: 1220cpr1681_e.pdf en castellà    1220cpr1681_a.pdf en anglès    
Data emissió: 23/12/2016
CE 1220-CPR-1679
VANGUARD
Kit de revestiment exterior de pedra aglomerada per a façana ventilada.
Certificat: 1220cpr1679_e.pdf en castellà    1220cpr1679_a.pdf en anglès    
Data emissió: 12/04/2017
CE 1220-CPR-1678
Unifix Heavy-duty Anchor FPA
Ancoratge d'expansió controlat per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1678_a.pdf en anglès    1220cpr1678_i.pdf en italià    
Data emissió: 05/08/2016
CE 1220-CPR-1677
Mungo Heavy-duty Anchor MSB
Ancoratge d'expansió controlat per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1677_a.pdf en anglès    1220cpr1677_i.pdf en italià    
Data emissió: 05/08/2016
CE 1220-CPR-1676
Nobex Heavy-duty Anchor SXP
Ancoratge d'expansió controlat per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1676_a.pdf en anglès    1220cpr1676_i.pdf en italià    
Data emissió: 05/08/2016
CE 1220-CPR-1675
Würth Heavy-duty Anchor W-TM
Ancoratge d'expansió controlat per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1675_a.pdf en anglès    
Data emissió: 05/08/2016
CE 1220-CPR-1674
Würth High Performance Anchor W-HA/S
Ancoratge d'expansió controlat per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1674_a.pdf en anglès    
Data emissió: 05/08/2016
CE 1220-CPR-1673
MMT TK Anchor
Ancoratge d'expansió controlat per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1673_a.pdf en anglès    1220cpr1673_i.pdf en italià    
Data emissió: 05/08/2016
CE 1220-CPR-1672
Vorpa Heavy-duty Anchor TOP
Ancoratge d'expansió controlat per parell de collament per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1672_a.pdf en anglès    1220cpr1672_i.pdf en italià    
Data emissió: 27/05/2016
CE 1220-CPR-1671
Vorpa Midle duty Anchor VHS-C
Ancoratge d'expansió controlat per parell de collament per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1671_a.pdf en anglès    1220cpr1671_i.docx en italià    
Data emissió: 27/05/2016
CE 1220-CPR-1670
VSP Anchor
Ancoratge d'expansió controlat per parell de collament realitzat d'acer galvanitzat en zinc per a l'ús en formigó no fissurat de mida M6 - M8 - M10 - M12 - M16 Classe 8
Certificat: 1220cpr1670_a.pdf en anglès    1220cpr1670_i.pdf en italià    
Data emissió: 27/05/2016
CE 1220-CPR-1669
Bartolucci FMN 10xL
Ancoratge de plàstic per a la fixació de sistemes d'aïllament tèrmic exterior en formigó i obra de fàbrica
Certificat: 1220cpr1669_a.pdf en anglès    1220cpr1669_i.pdf en italià    
Data emissió: 27/05/2016
CE 1220-CPR-1668
CONLIT® MC & CONLIT® FP
Productes tallafoc i de segellat
Certificat: 1220cpr1668_e.pdf en castellà    1220cpr1668_a.pdf en anglès    
Data emissió: 24/02/2018
CE 1220-CPR-1667
Geoconnect® LL
Connector per a junts estructurals.
Certificat: 1220cpr1667_e.pdf en castellà    1220cpr1667_a.pdf en anglès    
Data emissió: 25/02/2016
CE 1220-CPR-1566
Knauf Firepaint Steel
Pintures reactives per a la protecció contra el foc d'elements d'acer
Certificat: 1220cpr1566_e.pdf en castellà    1220cpr1566_a.pdf en anglès    
Data emissió: 16/12/2015
CE 1220-CPR-1459
Dekton®
Revestiment exterior de façana ventilada
Certificat: 1220cpr1459_e.pdf en castellà    1220cpr1459_a.pdf en anglès    1220cpr1459_f.pdf en francès    1220cpr1459_al.pdf en alemany    
Data emissió: 02/09/2015
CE 1220-CPR-1458
weber.therm®
Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE/ETICS).
Certificat: 1220cpr1458_e.pdf en castellà    1220cpr1458_a.pdf en anglès    
Data emissió: 14/11/2014
CE 1220-CPR-1457
Purtop 400 M System Deck
Kits d’impermeabilització de taulers de ponts
Certificat: 1220cpr1457_e.pdf en castellà    1220cpr1457_a.pdf en anglès    1220cpr1457_i.pdf en italià    
Data emissió: 24/10/2014
CE 1220-CPR-1453
HEMPACORE AQ 48860
Pintures reactives per a la protecció contra el foc d'elements d'acer
Certificat: 1220cpr1453_e.pdf en castellà    1220cpr1453_a.pdf en anglès    
Data emissió: 28/03/2014
CE 1220-CPR-1349
CONLIT® 150 P i CONLIT 150® AF
Panells de protecció contra el foc
Certificat: 1220cpr1349_fr.pdf en francès    1220cpr1349_e.pdf en castellà    1220cpr1349_a.pdf en anglès    
Data emissió: 30/06/2013
CE 1220-CPR-1348
MK4 Post-tensioning Slab Sytem
Kit de posttesat per al pretensat d'estructures amb un tendó interior adherent i no adherent.
Certificat: 1220cpr1348_e.pdf en castellà    1220cpr1348_f.pdf en francès    1220cpr1348_a.pdf en anglès    
Data emissió: 30/06/2013
CE 1220-CPR-1339
Mòdul Compact Habit®
Mòdul industrialitzat de formigó armat per a edificació
Certificat: 1220cpr1339_c.pdf en català    1220cpr1339_e.pdf en castellà    1220cpr1339_a.pdf en anglès    1220cpr1339_f.pdf en francès    
Data emissió: 30/06/2013
CE 1220-CPR-1326
Igniplaster®
Revestiment de morter per a la contribució a la resistència al foc.
Certificat: 1220cpr1326_e.pdf en castellà    1220cpr1326_a.pdf en anglès    
Data emissió: 27/06/2013
CE 1220-CPR-1322
Panel ΩZ
Kit de revestiment de façana ventilada
Certificat: 1220cpr1322_f.pdf en francès    1220cpr1322_e.pdf en castellà    1220cpr1322_a.pdf en anglès    
Data emissió: 21/05/2013
CE 1220-CPR-1321
HEMPACORE ONE FD 43601
Pintures reactives per a la protecció contra el foc d'elements d'acer
Certificat: 1220cpr1321_e.pdf en castellà    1220cpr1321_a.pdf en anglès    
Data emissió: 15/02/2015
CE 1220-CPR-1320
HEMPACORE ONE 43600
Pintures reactives per a la protecció contra el foc d'elements d'acer
Certificat: 1220cpr1320_e.pdf en castellà    1220cpr1320_a.pdf en anglès    
Data emissió: 15/02/2015
CE 1220-CPR-1319
MeKano4 PT System M, internal bonded post tensioning system with 4 to 37 strands
Kit de posttesat per al pretensat d'estructures amb tendons adherents
Certificat: 1220cpr1319_e.pdf en castellà    1220cpr1319_f.pdf en francès    1220cpr1319_a.pdf en anglès    
Data emissió: 12/02/2013
CE 1220-CPR-1215
Perlifoc®
Revestiment de morter per a contribució a la resistència al foc
Certificat: 1220cpr1215_e.pdf en castellà    1220cpr1215_a.pdf en anglès    1220cpr1215_al.pdf en alemany    1220cpr1215_f.pdf en francès    1220cpr1215_pt.pdf en portuguès    
Data emissió: 05/06/2012
CE 1220-CPR-1214
Sprayfiber F
Revestiment de morter per a contribució a la resistència al foc
Certificat: 1220cpr1214_e.pdf en castellà    1220cpr1214_a.pdf en anglès    
Data emissió: 30/07/2014
CE 1220-CPR-1112
EGO_CLTTM
Element superficial de fusta massissa per al seu ús com a element estructural en edificis.
Certificat: 1220cpr1112_c.pdf en català    1220cpr1112_e.pdf en castellà    1220cpr1112_a.pdf en anglès    1220cpr1112_f.pdf en francès    
Data emissió: 07/12/2011
CE 1220-CPR-1110
Tecwool F®
Revestiment de morter per a contribució a la resistència al foc.
Certificat: 1220cpr1110_f.pdf en francès    1220cpr1110_e.pdf en castellà    1220cpr1110_a.pdf en anglès    
Data emissió: 27/01/2012
CE 1220-CPR-1008
COTON-FRP
Aïllament tèrmic de fibres de cotó subministrat a granel per a reblert in-situ.
Data emissió: 03/12/2010
CE 1220-CPR-0901
TECBOR® A i TECBOR® B
Panells de protecció contra el foc
Certificat: 1220cpr0901_e.pdf en castellà    1220cpr0901_a.pdf en anglès    1220cpr0901_f.pdf en francès    
Data emissió: 30/12/2009
CE 1220-CPR-1333
Kits per als sistemes de parets exteriors Knauf WM111.C; WM211.C; WM311.C; WM411.C; WM111.G; WM211.G; WM311.G; WM411.G
Kits per a sistemes de parets exteriors no portants formades per panells minerals.
Pendent de Renovació
El titular no ha iniciat el procés de renovació del document i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Pendent de Renovació
CE 1220-CPR-1332
Kits per als sistemes de revestiment AQUAPANEL® WL121.C; WL122.C; WL221.C; WL222.C; WL321.C; WL322.C; WL131.C; WL132.C; WL231.C; WL232.C; WL331.C; WL332.C
Kits per a revestiments exteriors de façana formats per panells minerals amb revestiment continu aplicat in-situ.
Pendent de Renovació
El titular no ha iniciat el procés de renovació del document i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Pendent de Renovació
Kit de subestructura i fixacions per a elements de revestiment en façanes ventilades o no ventilades, fixats a paret exterior o a front de sostre.
Pendent de Renovació
El titular no ha iniciat el procés de renovació del document i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Pendent de Renovació
CE 1220-CPD-1347
Kit Tempio® FK-16
Kit de revestiment de façana ventilada
Pendent de Renovació
El titular no ha iniciat el procés de renovació del document i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Pendent de Renovació
Kit de subestructura i fixacions per a elements de revestiment en façanes ventilades o no ventilades, fixats a paret exterior o a front de sostre.
Pendent de Renovació
El titular no ha iniciat el procés de renovació del document i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Pendent de Renovació
Kit de subestructura i fixacions per a elements de revestiment en façanes ventilades o no ventilades, fixats a paret exterior o a front de soste.
Pendent de Renovació
El titular no ha iniciat el procés de renovació del document i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Pendent de Renovació
Kit de subestructura i fixacions per a elements de revestiment en façanes ventilades o no ventilades, fixats a paret exterior o a front de sostre.
Pendent de Renovació
El titular no ha iniciat el procés de renovació del document i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Pendent de Renovació
CE 1220-CPD-1335
weber.therm® acustic
Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (ETICS)
Pendent de Renovació
El titular no ha iniciat el procés de renovació del document i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Pendent de Renovació
Kit de subestructura i fixacions per a elements de revestiment en façanes ventilades o no ventilades, fixats a paret exterior o a front de sostre.
Pendent de Renovació
El titular no ha iniciat el procés de renovació del document i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Pendent de Renovació
Kit de subestructura i fixacions per a elements de revestiment ceràmics per a façanes ventilades, fixats a la paret exterior o al front de sostre.
Pendent de Renovació
El titular no ha iniciat el procés de renovació del document i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Pendent de Renovació
CE 1220-CPD-1323
TAS (Teyco Avant System)
Kit de construcció d'edificis prefabricats de planta baixa amb estructura metàl·lica.
Suspès
En aquesta situació el Certificat no és vigent de forma temporal, i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 17/02/2018
CE 1220-CPR-1795
SINMAST EPOXYFAST ANCHOR
Ancoratge químic amb barres d'acer corrugat post-instal·lades.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 02/10/2018
CE 1220-CPR-1565
ICA 1000 EP
Ancoratge químic amb barres d’acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 02/10/2018
CE 1220-CPR-1564
AF.E 600
Ancoratge químic amb barres d’acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 02/10/2018
CE 1220-CPR-1563
BIT-EX 400 ml / 600 ml
Ancoratge químic amb barres d'acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 02/10/2018
Ancoratge químic amb barres d'acer corrugat post-instal·lades de 8 a 32 mm
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 19/06/2015
CE 1220-CPR-1561
CHEMFIX 1-1
Ancoratge químic amb barres d’acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 02/10/2018
CE 1220-CPR-1560
STATHEROS EPC80 Pure Epoxy
Ancoratge químic amb barres d’acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 02/10/2018
CE 1220-CPR-1451
ST29
Ancoratge químic amb barres d'acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 02/10/2018
CE 1220-CPR-1450
QUICSEAL 331 Epogrip PE
Ancoratge químic amb barres d'acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 02/10/2018
CE 1220-CPR-1211
Escales modulars Dolle tipus Graz, Roma i Basilea
Kit d'escales prefabricades
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 20/04/2018
CE 1220-CPR-1005
Gabions de malla hexagonal i de malla electrosoldada
Gabions de malla hexagonal i de malla electrosoldada
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 31/10/2017
CE 1220-CPD-1343
EJOT SE 800
Ancoratge químic amb barres d'acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm amb EJOT SE 800
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 17/06/2018
CE 1220-CPD-1341
ChemMates EP
Ancoratge químic amb barres d'acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm amb ChemMates EP
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 17/06/2018
CE 1220-CPD-1330
EF35
Ancoratge químic amb barres d'acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm amb EF35
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 17/06/2018
CE 1220-CPD-1328
Desa Chem PEX
Ancoratge químic amb barres d'acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm amb Desa Chem PEX
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 17/06/2018