Certificats emesos

Índex BEDEC
Vigència
CE 1220-CPR-2020
Sistema de conductes de climatització CLIMAVER®
Panells per a conductes autoportants en sistemes de climatització.
Certificat: 1220cpr2020_es.pdf en castellà    1220cpr2020_en.pdf Annex anglès    
Data emissió: 06/07/2020
CE 1220-CPR-1919
AF Sleeve
Segellat contra el foc de penetracions.
Certificat: 1220cpr1919_es.pdf en castellà    1220cpr1919_en.pdf en anglès    1220cpr1919_it.pdf en italià    
Data emissió: 20/12/2019
CE 1220-CPR-1918
FASTFIX-IT - FX-E400
Ancoratge químic amb barres d'acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 12 a 40 mm amb morter FASTFIX-IT-FX-E400
Certificat: 1220cpr1918_es.pdf en castellà    1220cpr1918_en.pdf en anglès    
Data emissió: 25/10/2019
CE 1220-CPR-1917
webertherm mineral
Kits per sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb morter com a producte aïllant tèrmic i revestiment continu o discontinu com a pell exterior.
Certificat: 1220cpr1917_es.pdf en castellà    1220cpr1917_en.pdf en anglès    
Data emissió: 16/09/2019
CE 1220-CPR-1916
MeKano4 PT System E, sistema de postesat exterior de 3 a 37 cordons
Kit de postesat exterior pel pretesat d’estructures.
Certificat: 1220cpr1916_es.pdf en castellà    1220cpr1916_en.pdf en anglès    1220cpr1916_fr.pdf en francès    
Data emissió: 25/10/2019
CE 1220-CPR-1915
MeKano4 PT System TK, sistema de postesat intern adherent de 4 a 37 cordons
Kit de postesat interior adherent per al pretesat d’estructures.
Certificat: 1220cpr1915_es.pdf en castellà    1220cpr1915_en.pdf en anglès    1220cpr1915_fr.pdf en francès    
Data emissió: 19/07/2019
CE 1220-CPR-1914
webertherm® ceramic optima
webertherm® ceramic plus
Kits per a sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb panells com a producte aïllant tèrmic i revestiment discontinu com a pell exterior.
Certificat: 1220cpr1914_es.pdf en castellà    1220cpr1914_en.pdf en anglès    
Data emissió: 05/06/2019
Revestiment de morter per a la contribució a la resistència al foc.
Certificat: 1220cpr1913_pt.pdf en portuguès    1220cpr1913_en.pdf en anglès    1220cpr1913_fr.pdf en francès    1220cpr1913_es.pdf en castellà    
Data emissió: 22/03/2019
CE 1220-CPR-1912
TECBOR
Panells de protecció contra el foc.
Certificat: 1220cpr1912_es.pdf en castellà    1220cpr1912_en.pdf en anglès    
Data emissió: 01/04/2019
CE 1220-CPR-1811
Ultimate Protect Slab 4.0
Panell de protecció contra el foc.
Certificat: 1220cpr1811_es.pdf en castellà    1220cpr1811_en.pdf en anglès    
Data emissió: 23/11/2018
CE 1220-CPR-1810
Ultimate Protect Wired Mat 4.0
Panell de protecció contra el foc.
Certificat: 1220cpr1810_es.pdf en castellà    1220cpr1810_en.pdf en anglès    
Data emissió: 23/11/2018
CE 1220-CPR-1809
Hempafire Pro 315 Fast Dry
Pintura intumescent de protecció contra el foc.
Data emissió: 05/11/2018
CE 1220-CPR-1808
Hempafire Pro 315
Pintura intumescent de protecció contra el foc.
Data emissió: 05/11/2018
CE 1220-CPR-1807
Pozzolanica Solena
Cendres de fons processades procedents de incineradores municipals de residus sòlids emprades com a addició tipus II per a la producció de formigó, morter i beurada.
Certificat: 1220cpr1807e.pdf en castellà    1220cpr1807a.pdf en anglès    1220cpr1807i.pdf en italià    
Data emissió: 05/11/2018
CE 1220-CPR-1806
1129, 1130s, 1030inox, 1131s i 1230s
Conjunts de frontisses ocultes multi-eix
Certificat: 1220cpr1806_es.pdf en castellà    1220cpr1806_en.pdf en anglès    1220cpr1806_it.pdf en italià    
Data emissió: 25/09/2018
CE 1220-CPR-1805
Perliwool®
Revestiment de morter per a la contribució a la resistència al foc.
Certificat: 1220cpr1805_es.pdf en castellà    1220cpr1805_en.pdf en anglès    
Data emissió: 25/09/2018
CE 1220-CPR-1804
Alfa 29, Alfa 30, Alfa 30 INOX, Alfa 31 i Alfa 32
Conjunts de frontisses ocultes multi-eix
Certificat: 1220cpr1804_es.pdf en castellà    1220cpr1804_en.pdf en anglès    
Data emissió: 28/06/2018
CE 1220-CPR-1803
Vorpa torque-controlled expansion anchor VSA
Fixació mecànica per a l'ús en formigó fisurat i no fisurat
Certificat: 1220cpr1803_es.pdf en castellà    1220cpr1803_en.pdf en anglès    1220cpr1803_it.pdf en italià    
Data emissió: 07/06/2018
CE 1220-CPR-1802
Piloedre
Sistema de fonamentació d’estructures lleugeres
Certificat: 1220cpr1802_ca..pdf en català    1220cpr1802_es.pdf en castellà    1220cpr1802_en.pdf en anglès    
Data emissió: 25/09/2018
CE 1220-CPR-1801
Ancorante FMP
Ancoratge d'expansió controlat per parell de collament per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1801_en.pdf en anglès    1220cpr1801_it.pdf en italià    
Data emissió: 01/03/2018
CE 1220-CPR-1800
Aluminite®
Ciment refractari basat en aluminat de calci.
Certificat: 1220cpr1800_es.pdf en castellà    1220cpr1800_en.pdf en anglès    
Data emissió: 28/06/2018
CE 1220-CPR-1799
NITA-WOOL®
Aïllant tèrmic de llana d’ovella subministrat a granel per a reblert in-situ.
Certificat: 1220cpr1799_es.pdf en castellà    1220cpr1799_en.pdf en anglès    
Data emissió: 22/12/2017
CE 1220-CPR-1798
SMART sleeve anchor type S-HA
Ancoratge d'expansió controlat per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1798_en.pdf en anglès    1220cpr1798_it.pdf en italià    
Data emissió: 16/01/2018
CE 1220-CPR-1797
Faveker® FV
Sistema de full exterior de revestiment de façana ventilada amb plaques ceràmiques fixades amb clips d’acer inoxidable o perfils horitzontals continu d’alumini sobre subestructura d’alumini.
Certificat: 1220cpr1797_es.pdf en castellà    1220cpr1797_en.pdf en anglès    
Data emissió: 22/12/2017
CE 1220-CPR-1796
FREYSSINET TETRON SB ISOGLIDE
Recolzaments esfèrics i cilíndrics amb material lliscant de fluoropolímer
Certificat: 1220cpr1796_es.pdf en castellà    1220cpr1796_en.pdf en anglès    1220cpr1796_it.pdf en italià    
Data emissió: 05/12/2017
CE 1220-CPR-1794
VE.CE7 Anchor
Ancoratge d'expansió controlat per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1794_en.pdf en anglès    1220cpr1794_it.pdf en italià    
Data emissió: 20/10/2017
CE 1220-CPR-1793
Anclaje Anilla SN Anchor
Ancoratge d'expansió controlat per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1793_es.pdf en castellà    1220cpr1793_en.pdf en anglès    1220cpr1793_it.pdf en italià    
Data emissió: 20/10/2017
CE 1220-CPR-1792
KF Collar
Segellat contra el foc de penetracions
Certificat: 1220cpr1792_es.pdf en castellà    1220cpr1792_en.pdf en anglès    1220cpr1792_it.pdf en italià    
Data emissió: 26/09/2017
CE 1220-CPR-1791
KF Collar C
Segellat contra el foc de penetracions
Certificat: 1220cpr1791_es.pdf en castellà    1220cpr1791_en.pdf en anglès    1220cpr1791_it.pdf en italià    
Data emissió: 26/09/2017
CE 1220-CPR-1790
KF Multicollar
Segellat contra el foc de penetracions
Certificat: 1220cpr1790_es.pdf en castellà    1220cpr1790_en.pdf en anglès    1220cpr1790_it.pdf en italià    
Data emissió: 26/09/2017
CE 1220-CPR-1789
Faveton® SAH (plaques ceràmiques Ceram 20, Ceram 28 i Acqua 20)
Kit per a revestiment exterior de façana ventilada amb plaques ceràmiques fixades amb clips d’acer inoxidable sobre subestructura d’alumini.
Certificat: 1220cpr1789_es.pdf en castellà    1220cpr1789_en.pdf en anglès    
Data emissió: 15/09/2017
CE 1220-CPR-1788
Pyrolite® 15
Revestiment de morter per a la contribució a la resistència al foc.
Certificat: 1220cpr1788_es.pdf en castellà    1220cpr1788_en.pdf en anglès    1220cpr1788_fr.pdf en francès    1220cpr1788_de.pdf en alemany    
Data emissió: 02/08/2017
CE 1220-CPR-1787
Perlifoc® LD
Revestiment de morter per a la contribució a la resistència al foc.
Certificat: 1220cpr1787_es.pdf en castellà    1220cpr1787_en.pdf en anglès    1220cpr1787_fr.pdf en francès    1220cpr1787_de.pdf en alemany    
Data emissió: 02/08/2017
CE 1220-CPR-1786
Atlante AGM Spherical Bearings
Recolçaments esfèrics i cilíndrics amb material lliscant especial de fluoropolímer
Certificat: 1220cpr1786_es.pdf en castellà    1220cpr1786_en.pdf en anglès    1220cpr1786_it.pdf en italià    
Data emissió: 12/04/2017
CE 1220-CPR-1785
AF Collar
Segellat contra el foc de penetracions.
Certificat: 1220cpr1785_es.pdf en castellà    1220cpr1785_en.pdf en anglès    1220cpr1785_it.pdf en italià    1220cpr1785_fr.pdf en francès    
Data emissió: 07/04/2017
CE 1220-CPR-1784
AF Collar C
Segellat contra el foc de penetracions.
Certificat: 1220cpr1784_es.pdf en castellà    1220cpr1784_en.pdf en anglès    1220cpr1784_it.pdf en italià    1220cpr1784_fr.pdf en francès    
Data emissió: 07/04/2017
CE 1220-CPR-1783
AF Multicollar
Segellat contra el foc de penetracions.
Certificat: 1220cpr1783_es.pdf en castellà    1220cpr1783_en.pdf en anglès    1220cpr1783_it.pdf en italià    1220cpr1783_fr.pdf en francès    
Data emissió: 07/04/2017
CE 1220-CPR-1782
Graft Interior Paint FR-1
Pintura intumescent per a protecció contra el foc.
Certificat: 1220cpr1782_es.pdf en castellà    1220cpr1782_en.pdf en anglès    
Data emissió: 20/01/2017
CE 1220-CPR-1780
FEP
Fixacions mecàniques per a ús en formigó
Certificat: 1220cpr1780_en.pdf en anglès    1220cpr1780_it.pdf en italià    
Data emissió: 21/12/2017
CE 1220-CPR-1681
Protecta Interior Paint FR-1
Pintura intumescent per a protecció contra el foc
Certificat: 1220cpr1681_es.pdf en castellà    1220cpr1681_en.pdf en anglès    
Data emissió: 23/12/2016
CE 1220-CPR-1679
VANGUARD
Kit de revestiment exterior de pedra aglomerada per a façana ventilada.
Certificat: 1220cpr1679_es.pdf en castellà    1220cpr1679_en.pdf en anglès    
Data emissió: 12/04/2017
CE 1220-CPR-1678
Unifix Heavy-duty Anchor FPA
Ancoratge d'expansió controlat per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1678_en.pdf en anglès    1220cpr1678_it.pdf en italià    
Data emissió: 05/08/2016
CE 1220-CPR-1677
Mungo Heavy-duty Anchor MSB
Ancoratge d'expansió controlat per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1677_en.pdf en anglès    1220cpr1677_it.pdf en italià    
Data emissió: 05/08/2016
CE 1220-CPR-1676
Nobex Heavy-duty Anchor SXP
Ancoratge d'expansió controlat per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1676_en.pdf en anglès    1220cpr1676_it.pdf en italià    
Data emissió: 05/08/2016
CE 1220-CPR-1675
Würth Heavy-duty Anchor W-TM
Ancoratge d'expansió controlat per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1675_en.pdf en anglès    
Data emissió: 05/08/2016
CE 1220-CPR-1674
Würth High Performance Anchor W-HA/S
Ancoratge d'expansió controlat per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1674_en.pdf en anglès    
Data emissió: 05/08/2016
CE 1220-CPR-1673
MMT TK Anchor
Ancoratge d'expansió controlat per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1673_en.pdf en anglès    1220cpr1673_it.pdf en italià    
Data emissió: 05/08/2016
CE 1220-CPR-1672
Vorpa Heavy-duty Anchor TOP
Ancoratge d'expansió controlat per parell de collament per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1672_en.pdf en anglès    1220cpr1672_it.pdf en italià    
Data emissió: 27/05/2016
CE 1220-CPR-1671
Vorpa Midle duty Anchor VHS-C
Ancoratge d'expansió controlat per parell de collament per a l'ús en formigó no fissurat
Certificat: 1220cpr1671_en.pdf en anglès    1220cpr1671_it.pdf en italià    
Data emissió: 27/05/2016
CE 1220-CPR-1670
VSP Anchor
Ancoratge d'expansió controlat per parell de collament realitzat d'acer galvanitzat en zinc per a l'ús en formigó no fissurat de mida M6 - M8 - M10 - M12 - M16 Classe 8
Certificat: 1220cpr1670_en.pdf en anglès    1220cpr1670_it.pdf en italià    
Data emissió: 27/05/2016
CE 1220-CPR-1669
Bartolucci FMN 10xL
Ancoratge de plàstic per a la fixació de sistemes d'aïllament tèrmic exterior en formigó i obra de fàbrica
Certificat: 1220cpr1669_en.pdf en anglès    1220cpr1669_it.pdf en italià    
Data emissió: 27/05/2016
CE 1220-CPR-1668
CONLIT® MC & CONLIT® FP
Productes tallafoc i de segellat
Certificat: 1220cpr1668_es.pdf en castellà    1220cpr1668_en.pdf en anglès    
Data emissió: 24/02/2018
CE 1220-CPR-1667
Geoconnect® LL
Connector per a junts estructurals.
Certificat: 1220cpr1667_es.pdf en castellà    1220cpr1667_en.pdf en anglès    
Data emissió: 25/02/2016
CE 1220-CPR-1566
Knauf Firepaint Steel
Pintures reactives per a la protecció contra el foc d'elements d'acer
Certificat: 1220cpr1566_es.pdf en castellà    1220cpr1566_en.pdf en anglès    
Data emissió: 16/12/2015
CE 1220-CPR-1459
Dekton®
Revestiment exterior de façana ventilada
Certificat: 1220cpr1459_es.pdf en castellà    1220cpr1459_en.pdf en anglès    1220cpr1459_fr.pdf en francès    1220cpr1459_de.pdf en alemany    
Data emissió: 02/09/2015
CE 1220-CPR-1458
webertherm etics
Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE/ETICS) amb revestiment continu sobre EPS per al seu ús com a aïllament tèrmic exterior de murs.
Certificat: 1220cpr1458_es.pdf en castellà    1220cpr1458_en.pdf en anglès    
Data emissió: 14/11/2014
CE 1220-CPR-1457
Purtop 400 M System Deck
Kits d’impermeabilització de taulers de ponts
Certificat: 1220cpr1457_es.pdf en castellà    1220cpr1457_en.pdf en anglès    1220cpr1457_it.pdf en italià    
Data emissió: 24/10/2014
CE 1220-CPR-1453
HEMPACORE AQ 48860
Pintures reactives per a la protecció contra el foc d'elements d'acer
Certificat: 1220cpr1453_es.pdf en castellà    1220cpr1453_en.pdf en anglès    
Data emissió: 28/03/2014
CE 1220-CPR-1349
CONLIT® 150 P i CONLIT 150® AF
Panells de protecció contra el foc
Certificat: 1220cpr1349_fr.pdf en francès    1220cpr1349_es.pdf en castellà    1220cpr1349_en.pdf en anglès    
Data emissió: 30/06/2013
CE 1220-CPR-1348
MK4 Post-tensioning Slab Sytem
Kit de posttesat per al pretensat d'estructures amb un tendó interior adherent i no adherent.
Certificat: 1220cpr1348_es.pdf en castellà    1220cpr1348_fr.pdf en francès    1220cpr1348_en.pdf en anglès    
Data emissió: 30/06/2013
CE 1220-CPR-1347
Kits Tempio® FK-16 i FK-20 amb perfils horitzontals continus o discontinus. Kits Tempio® FS-20, FS-24 i FS-30 amb clips.
Kit per a revestiment exterior de façana ventilada amb plaques ceràmiques fixades amb perfils horitzontals continus, perfils discontinus o clips d’alumini sobre subestructura d’alumini.
Certificat: 1220cpr1347_es.pdf en castellà    1220cpr1347_en.pdf en anglès    
Data emissió: 30/06/2013
CE 1220-CPR-1339
Mòdul Compact Habit®
Mòdul industrialitzat de formigó armat per a edificació
Certificat: 1220cpr1339__cat.pdf en català    1220cpr1339_es.pdf en castellà    1220cpr1339_en.pdf en anglès    1220cpr1339__fr.pdf en francès    
Data emissió: 30/06/2013
CE 1220-CPR-1333
Kits per als sistemes de parets exteriors Knauf WM111.C; WM211.C; WM311.C; WM411.C; WM111.G; WM211.G; WM311.G; WM411.G
Kits per a sistemes de parets exteriors no portants formades per panells minerals.
Certificat: 1220cpr1333_en.pdf en anglès    
Data emissió: 30/09/2013
CE 1220-CPR-1332
Kits per als sistemes de revestiment AQUAPANEL® WL121.C; WL122.C; WL221.C; WL222.C; WL321.C; WL322.C; WL131.C; WL132.C; WL231.C; WL232.C; WL331.C; WL332.C
Kits per a revestiments exteriors de façana formats per panells minerals amb revestiment continu aplicat in-situ.
Certificat: 1220cpr1332_en..pdf en anglès    
Data emissió: 30/09/2013
CE 1220-CPR-1326
Igniplaster®
Revestiment de morter per a la contribució a la resistència al foc.
Certificat: 1220cpr1326_es.pdf en castellà    1220cpr1326_en.pdf en anglès    
Data emissió: 27/06/2013
CE 1220-CPR-1321
HEMPACORE ONE FD 43601
Pintures reactives per a la protecció contra el foc d'elements d'acer
Certificat: 1220cpr1321_es.pdf en castellà    1220cpr1321_en.pdf en anglès    
Data emissió: 15/02/2013
CE 1220-CPR-1320
HEMPACORE ONE 43600
Pintures reactives per a la protecció contra el foc d'elements d'acer
Certificat: 1220cpr1320_es.pdf en castellà    1220cpr1320_en.pdf en anglès    
Data emissió: 15/02/2013
CE 1220-CPR-1319
MeKano4 PT System M, internal bonded post tensioning system with 4 to 37 strands
Kit de posttesat per al pretensat d'estructures amb tendons adherents
Certificat: 1220cpr1319_es.pdf en castellà    1220cpr1319_fr.pdf en francès    1220cpr1319_en.pdf en anglès    
Data emissió: 12/02/2013
CE 1220-CPR-1215
Perlifoc®
Revestiment de morter per a contribució a la resistència al foc
Certificat: 1220cpr1215_es.pdf en castellà    1220cpr1215_en.pdf en anglès    1220cpr1215_de.pdf en alemany    1220cpr1215_fr.pdf en francès    1220cpr1215_pt.pdf en portuguès    
Data emissió: 05/06/2012
CE 1220-CPR-1112
EGO_CLTTM
Element superficial de fusta massissa per al seu ús com a element estructural en edificis.
Certificat: 1220cpr1112_ca.pdf en català    1220cpr1112_es.pdf en castellà    1220cpr1112_en.pdf en anglès    1220cpr1112_fr.pdf en francès    
Data emissió: 07/11/2011
CE 1220-CPR-1110
Tecwool F®
Revestiment de morter per a contribució a la resistència al foc.
Certificat: 1220cpr1110_fr.pdf en francès    1220cpr1110_es.pdf en castellà    1220cpr1110_en.pdf en anglès    
Data emissió: 27/01/2012
CE 1220-CPR-1008
COTON-FRP
Aïllament tèrmic de fibres de cotó subministrat a granel per a reblert in-situ.
Certificat: 1220cpr1008_es-0.pdf en castellà    1220cpr1008_en-0.pdf en anglès    1220cpr1008_fr-0.pdf en francès    
Data emissió: 03/12/2010
Kit de subestructura i fixacions per a elements de revestiment en façanes ventilades o no ventilades, fixats a paret exterior o a front de sostre.
Certificat: 1220cpr1006_es.pdf en castellà    1220cpr1006_en.pdf en anglès    
Data emissió: 15/10/2010
Kit de subestructura i fixacions per a elements de revestiment en façanes ventilades o no ventilades, fixats a paret exterior o a front de sostre.
Certificat: 1220cpr0904_es.pdf en castellà    1220cpr0904_en.pdf en anglès    
Data emissió: 23/11/2009
Kit de subestructura i fixacions per a elements de revestiment en façanes ventilades o no ventilades, fixats a paret exterior o a front de sostre.
Certificat: 1220cpr0902_es.pdf en castellà    1220cpr0902_en.pdf en anglès    
Data emissió: 23/11/2009
CE 1220-CPR-0901
TECBOR® A i TECBOR® B
Panells de protecció contra el foc
Certificat: 1220cpr0901_es.pdf en castellà    1220cpr0901_en.pdf en anglès    1220cpr0901_fr.pdf en francès    
Data emissió: 30/12/2009
Kit de subestructura i fixacions per a elements de revestiment en façanes ventilades o no ventilades, fixats a paret exterior o a front de sostre.
Certificat: 1220cpr1338_es.pdf en castellà    1220cpr1338_en.pdf en anglès    
Data emissió: 30/06/2013
Kit de subestructura i fixacions per a elements de revestiment en façanes ventilades o no ventilades, fixats a paret exterior o a front de soste.
Certificat: 1220cpr1337_es.pdf en castellà    1220cpr1337_en.pdf en anglès    
Data emissió: 30/06/2013