Els dies 30 de juny i 1 de juliol vam presentar el webinar “9 raons per aplicar la metodologia TCQ-TCQi a la digitalització del procés constructiu”.

Miguel Ángel Gonzalo, Director de l’Àrea de Construcció i Montse Duran, Cap del Departament de Gestió del Procés Constructiu de l’ITeC, van ser els encarregats d’explicar els avantatges de la digitalització en els processos constructius i com la nostra metodologia (TCQ-TCQi/BEDEC) pot facilitar la seva aplicació en totes les fases del cicle de vida d’el projecte/obra.

Durant les sessions es van plantejar dos sondejos als assistents i es van constatar els següents interessants resultats:

Coneixes la metodologia ITeC: TCQ/TCQi-BEDEC?

S’evidencia que un 55% dels assistents al webinar del 30/06 ja coneixien la metodologia i el 45% restant tenen el seu primer contacte amb aquesta sessió enclavada en àmbit internacional amb assistents del territori espanyol, Argentina, Xile i Perú.

Aquest percentatge baixa significativament fins a un 14% d’enquestats amb primer contacte amb la nostra metodologia en el webinar de l’01/07/2020 focalitzat en territori català.

Quin nivell de digitalització consideres que té el teu organisme/empresa?

Es posa de manifest que hi ha una gran oportunitat de millora pel que fa a la digitalització del procés constructiu, ja que el 62% d’enquestats en sessió de 2l 30/06/2020 i un 44% a la sessió de l’01/07/2020, estan en un estat molt embrionari i analitzant quines opcions tenen per aplicar-lo.

L’ús d’una base de dades estructurada de referència (pròpia, BEDEC o similar) i eines de gestió i presa de decisions com TCQ/TCQi, poden donar resposta a aquestes necessitats dels usuaris en la digitalització dels processos constructius així com donar compliment a la nova legislació europea i estatal, per exemple, en referència a el càlcul del cost de cicle de vida i la implantació de BIM en projectes.

Un altre tema que va suscitar especial interès va ser l’abast de l’estàndard eCOB, destancant el gran nombre de convenis signats fins a la data que podeu consultar en aquest enllaç.

Agraïm a tots la vostra assistència i intervenció i restem a la vostra disposició per complementar la informació o realitzar qualsevol demo o consulta al respecte, en els següents correus electrònics:

  • Montse Duran – Cap Departament de Gestió del Procés Constructiu – mduran@itec.cat
  • Miguel Ángel Gonzalo – Director de l’Àrea Construcció – magonzalol@itec.cat