Programa per als projectes i obres de construcció – TCQ

TCQ és un conjunt d’aplicacions informàtiques per al sector de la construcció per donar suport a les activitats de redacció, contractació, planificació i control de projectes i obres. És una metodologia per a la definició i seguiment dels valors dels paràmetres de temps, cost, qualitat, i la formulació de la seguretat, la generació de residus i el cost energètic dels materials.

El programa TCQ2000 gestiona conjuntament i de forma integrada les dades tècniques, econòmiques i temporals que intervenen en el cicle d’una obra de construcció mitjançant diferents mòduls d’aplicació, que també poden emprar-se de forma independent.

Permet interactuar amb les plataformes de modelat BIM per tal de poder realitzar pressupostos a través de l’extracció de dades dels models que desenvolupen els projectistes.

  • Un visualitzador de models BIM en format IFC integrat al propi programa de pressupostos.
  • Una eina multiplataforma. Aquesta versió incorpora un conjunt d’utilitats que faciliten l’exportació i la importació de dades, treballant indistintament amb qualsevol de les principals plataformes de modelat existents al mercat.
  • Una eina integrada en el software TCQ2000 que estalvia la necessitat d’adquirir plugins complementaris, i per tant gratuïta per als usuaris actuals de TCQ2000 amb contracte de manteniment.
  • Una eina personalitzable a partir de la possibilitat de congurar plantilles d’importació adaptades a projectes, clients, categories d’elements, etc.
  • Una eina interoperable, que permet l’elaboració d’un pressupost a partir de dades procedents de diferents plataformes de modelat.
  • Una eina amb utilitats natives que, a més de poder treballar en mode Multiplataforma, facilita la creació de pressupostos classificant els components del model, utilitzant la potència del banc BEDEC a partir de la seva exportació amb: Autodesk-Revit, Bentley-AECOsim, Nemestcheck-Allplan, Graphisoft-Archicad, Timblee-Tekla Structures.
  • Genera un model IFC amb totes les dades de certificació.

Formació

Per a usuaris que ja coneixen i utilitzen habitualment TCQ, s’ofereixen sessions de formació específiques de les utilitats BIM.