Programes - TCQ

Programa per als projectes i obres de construcció – TCQ

TCQ és un conjunt d’aplicacions informàtiques per al sector de la construcció per donar suport a les activitats de redacció, contractació, planificació i control de projectes i obres. És una metodologia per a la definició i seguiment dels valors dels paràmetres de temps, cost, qualitat, i la formulació de la seguretat, la generació de residus i el cost energètic dels materials.

El programa TCQ gestiona conjuntament i de forma integrada les dades tècniques, econòmiques i temporals que intervenen en el cicle d’una obra de construcció mitjançant diferents mòduls d’aplicació, que també poden emprar-se de forma independent.

Novetats principals de la nova versió 5.3

 • Planificació gràfica d’obra sobre models BIM en IFC.
 • Vinculació automàtica de partides amb objectes eCOB®.
 • Interacció de tasques del pla de treball amb objectes BIM.
 • Càlcul assistit de durades de les tasques.
 • Federació de models BIM en format IFC.
 • Exportació de model de pressupost i certificacions en format IFC.

Llistat complet de novetats de la versió 5.3 de TCQ.

Permet interactuar amb les plataformes de modelat BIM per tal de poder realitzar pressupostos a través de l’extracció de dades dels models que desenvolupen els projectistes.

 • Un visualitzador de models BIM en format IFC integrat al propi programa de pressupostos.
 • Una eina multiplataforma. Aquesta versió incorpora un conjunt d’utilitats que faciliten l’exportació i la importació de dades, treballant indistintament amb qualsevol de les principals plataformes de modelat existents al mercat.
 • Una eina integrada en el software TCQ que estalvia la necessitat d’adquirir plugins complementaris, i per tant gratuïta per als usuaris actuals de TCQ amb contracte de manteniment.
 • Una eina personalitzable a partir de la possibilitat de configurar plantilles d’importació adaptades a projectes, clients, categories d’elements, etc.
 • Una eina interoperable, que permet l’elaboració d’un pressupost a partir de dades procedents de diferents plataformes de modelat.
 • Una eina amb utilitats natives que, a més de poder treballar en mode Multiplataforma, facilita la creació de pressupostos classificant els components del model, utilitzant la potència del banc ITeC a partir de la seva exportació amb: Autodesk-Revit, Bentley-AECOsim, Nemestcheck-Allplan, Graphisoft-Archicad, Timblee-Tekla Structures.
 • Augmenta el nivell d’informació (LOI) al exportar un model IFC amb les dades de pressupost i certificació.

Formació

Per a usuaris que ja coneixen i utilitzen habitualment TCQ, s’ofereixen sessions de formació específiques de les utilitats BIM.