El curs del mòdul de Pressupostos de TCQ de nivell mig actualitza el seu temari i incorpora l’explicació dels pressupostos paramètrics, nova funcionalitat de la versió 5.4 de TCQ presentada el passat 25 d’abril.

Aquesta prestació agilitza la vinculació d’amidaments dins d’una partida d’obra, creant un apartat amb aquells valors més repetits. Les línies d’amidament que ho necessitin van a cercar els valors a un mateix lloc.

Al final de la sessió es mostrarà com exportar i importar a TCQi, el nou TCQ que permet treballar al núvol, des de qualsevol dispositiu i sense la necessitat de cap instal·lació prèvia.

De la mateixa manera que a les edicions anteriors, s’aprofundirà en aquelles funcionalitats que permeten desenvolupar un domini més precís del programa, però també es repassaran breument les funcionalitats més bàsiques.

La formació pot cursar-se de manera presencial a les nostres instal·lacions equipades amb ordinadors, o bé a distància a traves d’Internet, des de qualsevol lloc. Per a la segona opció, l’enllaç al curs s’enviarà per correu electrònic.

Inscripcions aquí

 

Propera edició

8 de maig, de 10 a 12 h

Lloc

Opció 1. Curs presencial a l’ITeC | Carrer de Wellington, 19, 08018 Barcelona (màx. 15 places)

Opció 2. Curs a distància des de qualsevol lloc en directe, amb només un ordinador i connexió a Internet (màx. 100 places)

Matrícula

45€ + IVA

Temari

 • Obrir un pressupost
 • Canviar d’ordre dels diferents nivells
 • Altres bancs de referència
 • Canviar d’ordre les partides
 • Modificació de partides
 • Recodificació de partides
 • Revisió d’amidaments
 • Amidaments detallats sobre plànol
 • Pressupostos paramètrics:
  1. Apartat de paràmetres: Amidaments bàsics
  2. Vista clon
  3. Crear vincles entre amidaments: arrossegar, copiar/enganxar vincles
 • Modificació de preus:
  1. Per coeficients en cadascun dels elements
  2. Per ajust d’import
  3. Globalment por coeficient
 • Netejar partides amb amidament zero
 • Verificació de pressupost
 • Netejar del banc de preus
 • Configuració de llistats
 • Inserir logo
 • Exportació del pressupost TCQ a Excel
 • Importació del pressupost d’Excel a TCQ
 • Exportació de TCQ a format FIEBDC3
 • Importació de FIEBDC3 a TCQ
 • Còpia d’una obra
 • Exportació i importació a TCQi