Amb la versió 5.3 de TCQ es posa a l’abast dels agents de la construcció una potent eina que permet treballar en entorns BIM una bona part del procés de disseny i construcció: els  amidaments, el pressupost, la planificació d’obra, la certificació i el seguiment del progrés de l’obra, per arribar finalment a l’as built que tanca la fase d’execució.

TCQ 5.3 segueix apostant i potenciant les seves capacitats per a treballar en entorns multiplataforma, i integrant la informació obtinguda des de diferents fonts: els models en format IFC, les exportacions de dades des de les principals plataformes de modelat, i qualsevol dada que es pugui extraure de programari propi de cada disciplina en formats tabulats.

Aquesta versió, que posa el focus en la incorporació al treball BIM de la Planificació i seguiment d’obra, incorpora  a més noves funcionalitats en tots els mòduls per tal d’agilitzar els treballs i augmentar el control sobre aquests.

TCQ incorpora des d’aquesta versió la detecció de models BIM desenvolupats amb objectes en estàndard eCOB, la qual cosa permet automatitzar els processos d’assignació de partides d’obra a elements BIM.

El visor de models BIM en format IFC incorpora funcions de federació de models.

Després de l’èxit d’inscripcions a la jornada de dilluns 11, l’ITeC farà una segona jornada de presentació el 13 de juny a les 16h, per tal de donar a conéixer la nova versió als assistents, a càrrec de Ferran Bermejo, Director Tècnic de l’ITeC, Elena Pla, Responsable del Projecte BIM i Maria Villegas del Departament de Suport Tècnic.

 

Data: 11.06.2018

Hora: 16:00 a 18:30h

Lloc: ITeC – Institut de la Tecnologia de la Construcció de Catalunya. C/ Wellington, 19. Barcelona

 

Data: 13.06.2018

Hora: 16:00 a 18:30h

Lloc: ITeC – Institut de la Tecnologia de la Construcció de Catalunya. C/ Wellington, 19. Barcelona

 

PROGRAMA:

15:45h – Acreditació

16:00h – Inici de la sessió

BIM aplicat: Residència Salut Empordà a Figueres Vitaller Arquitectura
TCQ de l’avantprojecte a l’as built
TCQ adaptat a l’estàndard eCOB
Nova versió del visor de models IFC: federació de models
Novetats dels mòduls: Pressupost / Planificació-Seguiment / Certificació

17:45h – Precs i Preguntes

18:30h – Finalització de la Jornada.