La primera setmana de març es va celebrar a Barcelona una nova edició de l’European BIM Summit, cita ineludible en el panorama europeu del Building Information Modeling.

Previ a aquest certamen, l’organització va programar el BIM Experience, un cicle de conferències encaminades a compartir coneixement entre els diferents actors implicats en la producció i execució en BIM. És aquí on l’ITeC va tenir un interessant ressò a nivell de convocatòria.

Ferran Bermejo, Director Tècnic i de l’Àrea de Suport a la Innovació de l’ITeC, va exposar els nous criteris de disseny del software TCQ, entre els quals destaquen la relació amb qualsevol software de modelat, l’intercanvi d’informació personalitzable, l’opció de simultaniejar plataformes i modes d’adquisició de dades o fer amidaments, pressupostos i certificacions d’obra sobre models IFC i exportar-los en aquest mateix format per a lliurar-los als agents interessats.

També es va destacar que el TCQ permet incorporar l’especialista en amidaments i pressupostos a l’inici del desenvolupament del projecte, flexibilitzant la seva intervenció y facilitant el seu treball en qualsevol entorn de modelatge, a més d’incorporar en el BIM a tècnics i administracions amb eines gràfiques de baix cost o gratuïtes.