ATE emesos

Índex BEDEC
Vigència
ETA 20/0635
Mapegum S 1K system roof
Sistema d’impermeabilització de cobertes aplicat in-situ en forma líquida, basat en poliuretà.
Document: document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  ETAG_005_Part1_Mar04.pdf ETAG 005 Part 1    ETAG_005_Part6_Mar04.pdf ETAG 005 Part 6    
07.09.2020
ETA 20/0409
Evowall
Kit de construcció basat en panells massius amb estructura d’entramat metàl·lic.
Document: document_web_ete.pdf en català    document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 340452-00-02.04    
21.09.2020
Compost amb cautxú reciclat per barreges bituminoses.
Document: eta_20_0377_22.06.2020_es.pdf en castellà    eta_20_0377_22.06.2020_en.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 230145-00-0105    
22.06.2020
ETA 20/0246
Baumit CeramicSystem EPS
Baumit CeramicSystem MW
Kits per a sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb panells com a producte aïllant tèrmic i revestiment discontinu com a pell exterior.
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 040287-00-0404    
07.09.2020
ETA 20/0122
Sistema de conductes de climatització CLIMAVER®
Panells per a conductes autoportants en sistemes de climatització.
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 360001-00-0803    
08.07.2020
ETA 19/0788
PRB Monocel
Kit de recobriment aplicat en forma líquida per a la impermeabilització de terres i parets de sales humides.
Document: eta_19_0788_09.09.2020_en.pdf en anglès    eta_19_0788_09.09.2020_fr.pdf en francès    
Document de referència:  etag-022-1-en.pdf ETAG 022 Part 1    
09.09.2020
ETA 19/0750
WindWall Terracota TW18 – FTS 502B
Sistema de full exterior de revestiment de façana ventilada amb plaques ceràmiques fixades amb clips d’acer inoxidable sobre subestructura d’alumini.
Document: eta_19_0750_13.02.2020_es.pdf en castellà    eta_19_0750_13.02.2020_en.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 090062-00-0404    
13.02.2020
ETA 19/0664
AF Sleeve
Segellat contra el foc de penetracions.
Document: eta_19_0664_09.12.2019_es.pdf en castellà    eta_19_0664_09.12.2019_en.pdf en anglès    eta_19_0664_09.12.2019_it.pdf en italià    eta_19_0664_09.12.2019_fr.pdf en francès    
Document de referència:  EAD 350454-00-1104    
09.12.2019
ETA 19/0605
PRB THERMOBOIS COB
Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE/ETICS) amb revestiment continu sobre panells de fibres de fusta per al seu ús en edificis amb estructura de fusta.
Document: eta_19_0605_16.07.2020_en.pdf en anglès    eta_19_0605_16.07.2020_fr.pdf en francès    
Document de referència:  EAD 040089-00-0404    
16.07.2020
ETA 19/0604
PRB THERMOBOIS
Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE/ETICS) amb revestiment continu sobre panells de fibres de fusta per al seu ús com a aïllament tèrmic per l’exterior de murs.
Document: eta_19_0604_16.07.2020_en.pdf en anglès    eta_19_0604_16.07.2020_fr.pdf en francès    
Document de referència:  Etag-004.pdf ETAG 004    
16.07.2020
ETA 19/0511
SikaTack® Panel-50
Sistema de fixació mitjançant adhesiu per a la unió de revestiments exteriors de façana ventilada a obra nova i rehabilitació.
Document: eta_19_0511_12.11.2019_es.pdf en castellà    eta_19_0511_12.11.2019_en.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 250005-00-0606    
12.11.2019
ETA 19/0380
Ecco house for each site Building kit
Kit de construcció amb panells estructurals.
Document: document_web_ete.pdf en anglès    document_web_ete.pdf en italià    
Document de referència:  EAD 340179-00-0203     
05.12.2019
ETA 19/0164
Lateroyeso®
Kit d'envans interiors per a parets no portants.
Document: eta_19_0164_25.11.2019_es.pdf en castellà    eta_19_0164_25.11.2019_en.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 210005-00-0505     
25.11.2019
ETA 19/0065
MeKano4 PT System TK, sistema de postesat intern adherent de 4 a 37 cordons
Kit de postesat interior adherent per al pretesat d’estructures.
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 160004-00-0301    
07.06.2019
ETA 19/0064
MeKano4 PT System E, sistema de postesat exterior de 3 a 37 cordons
Kit de postesat exterior pel pretesat d’estructures.
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 160004-00-0301    
25.10.2019
Revestiment de morter per a la contribució a la resistència al foc.
Document: eta_18_1087_21.03.2019_en.pdf en anglès    eta_18_1087_21.03.2019_pt.pdf en portuguès    eta_18_1087_21.03.2019_fr.pdf en francès    
Document de referència:  EAD 350140-00-1106    
21.03.2019
Panells de protecció contra el foc.
Document: eta_18_1017_19.12.2018_es.pdf en castellà    eta_18_1017_19.12.2018_en.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 350142-00-1106    
19.12.2018
ETA 18/0691
Ultimate Protect Slab 4.0
Panell de protecció contra el foc.
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 350142-00-1106    
19.03.2020
ETA 18/0690
Ultimate Protect Wired Mat 4.0
Panell de protecció contra el foc.
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 350142-00-1106    
19.03.2020
ETA 18/0689
Hempafire Pro 315
Pintura intumescent de protecció contra el foc.
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 350402-00-1106    
03.08.2020
ETA 18/0657
1129, 1130s, 1030inox, 1131s i 1230s
Conjunts de frontisses ocultes multi-eix
Document: eta_18_0657_19.09.2018_es.pdf en castellà    eta_18_0657_19.09.2018_en.pdf en anglès    eta_18_0657_19.09.2018_it.pdf en italià    
Document de referència:  EAD 020001-01-0405    
19.09.2018
ETA 18/0456
Perliwool®
Revestiment de morter per a la contribució a la resistència al foc.
Document: eta_18_0456_27.05.2020_es.pdf en castellà    eta_18_0456_27.05.2020_en.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 350140-00-1106    
27.05.2020
ETA 18/0345
AISREC REFLEX PRIME
Aïllants tèrmics per a edificis amb components reflectius de calor.
Document: eta_18_0345_10.05.2018_es.pdf en castellà    eta_18_0345_10.05.2018_en.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 040007-00-1201    
10.05.2018
ETA 18/0296
MasterSeal Roof 2111
Sistema d'impermeabilització de cobertes aplicat en forma líquida, basat en poliuretà.
Document: eta_18_0296_02.09.2019_es.pdf en castellà    eta_18_0296_02.09.2019_en.pdf en anglès    
Document de referència:  ETAG_005_Part1_Mar04.pdf ETAG 005 Part 1    ETAG_005_Part6_Mar04.pdf ETAG 005 Part 6    
02.09.2019
ETA 18/0218
PRB THERMO XL
Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE/ETICS) amb revestiment continu sobre EPS per al seu ús com a aïllament tèrmic exterior de murs.
Document: eta_18_0218_19.06.2019_en.pdf en anglès    eta_18_0218_19.06.2019_fr.pdf en francès    
Document de referència:  Etag-004.pdf ETAG 004    
19.06.2019
ETA 18/0165
webertherm mineral
Kits per sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb morter com a producte aïllant tèrmic i revestiment continu o discontinu com a pell exterior.
Document: eta_18_0165_09.07.0218_es.pdf en castellà    eta_18_0165_09.07.2018_en.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 040427-00-0404    
09.07.2018
ETA 18/0099
Alfa 29, Alfa 30, Alfa 30 INOX, Alfa 31 i Alfa 32
Conjunts de frontisses ocultes multi-eix
Document: eta_18_0099_27.04.2018_es.pdf en castellà    eta_18_0099_27.04.2018_en.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 020001-01-0405    
27.04.2018
ETA 17/1017
FEP
Fixacions mecàniques per a ús en formigó
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 330232-00-0601    
19.12.2017
ETA 17/0916
SINMAST EPOXYFAST ANCHOR
Ancoratge químic amb barres d'acer corrugat post-instal·lades.
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  ETAG_001_part1-amendment-07-11-13.pdf ETAG 001 Part 1    ETAG_001_part5-amendment-080201.pdf ETAG 001 Part 5    
08.11.2017
ETA 17/0908
Pozzolanica Solena
Cendres de fons processades procedents de incineradores municipals de residus sòlids emprades com a addició tipus II per a la producció de formigó, morter i beurada.
Document: eta_17_0908_18.02.2020_es.pdf en castellà    eta_17_0908_18.02.2020_en.pdf en anglès    eta_17_0908_18.02.2020_it.pdf en italià    
Document de referència:  EAD 260009-00-0301    
18.02.2020
ETA 17/0871
VSP Anchor
Fixacions mecàniques per a ús en formigó.
Document: eta_17_0871_22.11.2017_es.pdf en castellà    eta_17_0871_22.11.2017_en.pdf en anglès    eta_17_0871_22.11.2017_it.pdf en italià    
Document de referència:  EAD 330232-00-0601    
22.11.2017
ETA 17/0661
Pyrolite® 15
Revestiment de morter per a la contribució a la resistència al foc.
Document: eta_17_0661_01.08.2017_es.pdf en castellà    eta_17_0661_01.08.2017_en.pdf en anglès    eta_17_0661_01.08.2017_de.pdf en alemany    eta_17_0661_01.08.2017_fr.pdf en francès    
Document de referència:  etag-018-part-3-april-2013.pdf ETAG 018 Part 3    etag-018-part-1-april-2013.pdf ETAG 018 Part 1    
01.08.2017
ETA 17/0660
Piloedre
Sistema de fonamentació d’estructures lleugeres
Document: eta_17_0660_19.02.2018_es.pdf en castellà    eta_17_0660_19.02.2018_en.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 010028-00-0103    
19.02.2018
ETA 17/0617
KF Collar
Segellat contra el foc de penetracions
Document: eta_17_0617_13.09.2017_es.pdf en castellà    eta_17_0617_13.09.2017_en.pdf en anglès    eta_17_0617_13.09.2017_it.pdf en italià    
Document de referència:  etag026-1_2012.pdf ETAG 026 Part 1    etag_026-2.pdf ETAG 026 Part 2    
13.09.2017
ETA 17/0615
KF Multicollar
Segellat contra el foc de penetracions
Document: eta_17_0615_13.09.2017_es.pdf en castellà    eta_17_0615_13.09.2017_en.pdf en anglès    eta_17_0615_13.09.2017_it.pdf en italià    
Document de referència:  etag026-1_2012.pdf ETAG 026 Part 1    etag_026-2.pdf ETAG 026 Part 2    
13.09.2017
ETA 17/0614
KF Collar C
Segellat contra el foc de penetracions
Document: eta_17_0614_13.09.2017_es.pdf en castellà    eta_17_0614_13.09.2017_en.pdf en anglès    eta_17_0614_13.09.2017_it.pdf en italià    
Document de referència:  etag026-1_2012.pdf ETAG 026 Part 1    etag_026-2.pdf ETAG 026 Part 2    
13.09.2017
ETA 17/0519
Aislantes térmicos reflexivos WÜRTH
Aïllants tèrmics per a edificis amb components reflectius de calor radiant.
Document: eta_17_0519_29.06.2017_es.pdf en castellà    eta_17_0519_29.06.2017_en.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 040007-00-1201    
29.06.2017
ETA 17/0470
Perlifoc® LD
Revestiment de morter per a la contribució a la resistència al foc.
Document: eta_17_0470_11.07.2017_es.pdf en castellà    eta_17_0470_11.07.2017_en.pdf en anglès    eta_17_0470_11.07.2017_de.pdf en alemany    eta_17_0470_11.07.2017_fr.pdf en francès    
Document de referència:  ETAG_018_Part4_Dec11.pdf ETAG 018 Part 4    etag-018-part-1-april-2013.pdf ETAG 018 Part 1    
11.07.2017
ETA 17/0355
Faveton® SAH (plaques ceràmiques Ceram 20, Ceram 28 i Acqua 20)
Kit per a revestiment exterior de façana ventilada amb plaques ceràmiques fixades amb clips d’acer inoxidable sobre subestructura d’alumini.
Document: eta_17_0355_04.09.2019_es.pdf en castellà    eta_17_0355_04.09.2019_en.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 090062-00-0404    
04.09.2019
ETA 17/0236
webertherm® ceramic optima
webertherm® ceramic plus
Kits per a sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb panells com a producte aïllant tèrmic i revestiment discontinu com a pell exterior.
Document: eta_17_0236_23.06.2017_es.pdf en castellà    eta_17_0236_23.06.2017_en.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 040287-00-0404    
23.06.2017
ETA 17/0007
Aluminite®
Ciment refractari basat en aluminat de calci.
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 150002-00-0301    
11.07.2017
ETA 16/0998
Graft Interior Paint FR-1
Pintura intumescent per a protecció contra el foc.
Document: eta_16_0998_22.12.2016_es.pdf en castellà    eta_16_0998_22.12.2016_en.pdf en anglès    
Document de referència:  etag-028-june-2012.pdf ETAG 028    
22.12.2016
ETA 16/0891
AF Collar
Segellat contra el foc de penetracions.
Document: eta_16_0891_30.07.2019_es.pdf en castellà    eta_16_0891_30.07.2019_en.pdf en anglès    eta_16_0891_30.07.2019_fr.pdf en francès    eta_16_0891_30.07.2019_it.pdf en italià    
Document de referència:  EAD 350454-00-1104    
30.07.2019
ETA 16/0827
Sistema constructiu SEH®
Unitats prefabricades d’edificació.
Document: eta_16_0827_18.04.2017_es.pdf en castellà    eta_16_0827_18.04.2017_en.pdf en anglès    
Document de referència:  ETAG_023_Aug06.pdf ETAG 023    
18.04.2017
ETA 16/0772
AF Collar C
Segellat contra el foc de penetracions.
Document: eta_16_0772_30.07.2019_es.pdf en castellà    eta_16_0772_30.07.2019_en.pdf en anglès    eta_16_0772_30.07.2019_fr.pdf en francès    eta_16_0772_30.07.2019_it.pdf en italià    
Document de referència:  EAD 350454-00-1104    
30.07.2019
ETA 16/0771
AF Multicollar
Segellat contra el foc de penetracions.
Document: eta_16_0771_30.07.2019_es.pdf en castellà    eta_16_0771_30.07.2019_en.pdf en anglès    eta_16_0771_30.07.2019_fr.pdf en francès    eta_16_0771_30.07.2019_it.pdf en italià    
Document de referència:  EAD 350454-00-1104    
30.07.2019
ETA 16/0645
Faveker® FV
Sistema de full exterior de revestiment de façana ventilada amb plaques ceràmiques fixades amb clips d’acer inoxidable o perfils horitzontals continu d’alumini sobre subestructura d’alumini.
Document: eta_16_0645_04.09.2019_es.pdf en castellà    eta_16_0645_04.09.2019_en.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 090062-00-0404    
05.09.2018
ETA 16/0520
Protecta Interior Paint FR-1
Pintura intumescent per a protecció contra el foc
Document: eta_16_0520_26.02.2018_es.pdf en castellà    eta_16_0520_26.02.2018_en.pdf en anglès    
Document de referència:  etag-028-june-2012.pdf ETAG 028    
26.02.2018
ETA 16/0519
VANGUARD
Kit de revestiment exterior de pedra aglomerada per a façana ventilada.
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 090020-00-0404    
29.05.2017
ETA 16/0454
Kit de divisòries interiors W11.es, W625.es i W628.es
Sistema d’envans i extradossats
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  etag-003-april-2012.pdf ETAG 003    
31.07.2017
ETA 16/0194
FAVEKER® ETICS
Kits d’elements prefabricats per a l’aïllament tèrmic exterior en murs (vêtures)
Document: eta_16_0194_08.03.2016_es.pdf en castellà    eta_16_0194_08.03.2016_en.pdf en anglès    
Document de referència:  etag 017.pdf ETAG 017    
08.03.2016
ETA 16/0064
Geoconnect® LL
Connector per a junts estructurals.
Document: eta_16_0064_12.11.2018_es.pdf en castellà    eta_16_0064_12.11.2018_en.pdf en anglès    
Document de referència:  etag-030-part-1-april-2013.pdf ETAG 030 Part 1    
12.11.2018
ETA 16/0046
AIR-BUR TERMIC®
Aïllants tèrmics per a edificis amb components reflectius de calor.
Document: eta_16_0046_22.12.2016_es.pdf en castellà    eta_16_0046_22.12.2016_en.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 040007-00-1201    
22.12.2016
ETA 15/0913
CONLIT® MC & CONLIT® FP
Productes tallafoc i de segellat
Document: eta_15_0913_24.12.2015_es.pdf en castellà    eta_15_0913_24.12.2015_en.pdf en anglès    
Document de referència:  etag026-1_2012.pdf ETAG 026 Part 1    etag026-3_2011.pdf ETAG 026 Part 3    
24.12.2015
ETA 15/0811
Knauf Firepaint Steel
Pintures reactives per a la protecció contra el foc d'elements d'acer
Document: eta_15_0811_04.12.2015_es.pdf en castellà    eta_15_0811_04.12.2015_en.pdf en anglès    
Document de referència:  ETAG_018_Part2_Nov11.pdf ETAG 018 Part 2    etag-018-part-1-april-2013.pdf ETAG 018 Part 1    
04.12.2015
ETA 15/0711
ICA 1000 EP
Ancoratge químic amb barres d’acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  ETAG_001_part1-amendment-07-11-13.pdf ETAG 001 Part 1    ETAG_001_part5-amendment-080201.pdf ETAG 001 Part 5    
22.10.2015
ETA 15/0518
AF.E 600
Ancoratge químic amb barres d’acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  ETAG_001_part1-amendment-07-11-13.pdf ETAG 001 Part 1    ETAG_001_part5-amendment-080201.pdf ETAG 001 Part 5    
05.08.2015
ETA 15/0347
BIT-EX 400 ml / 600 ml
Ancoratge químic amb barres d'acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  ETAG_001_part1-amendment-07-11-13.pdf ETAG 001 Part 1    ETAG_001_part5-amendment-080201.pdf ETAG 001 Part 5    
01.07.2015
ETA 15/0332
Poliurea PS
Sistema d’impermeabilització de cobertes aplicat en forma líquida, basat en poliurea
Document: eta_15_0332_15.07.2015_es.pdf en castellà    eta_15_0332_15.07.2015_en.pdf en anglès    
Document de referència:  ETAG_005_Part1_Mar04.pdf ETAG 005 Part 1    ETAG_005_Part6_Mar04.pdf ETAG 005 Part 6    
15.07.2015
ETA 15/0226
CHEMFIX 1-1
Ancoratge químic amb barres d’acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  ETAG_001_part1-amendment-07-11-13.pdf ETAG 001 Part 1    ETAG_001_part5-amendment-080201.pdf ETAG 001 Part 5    
17.04.2015
ETA 15/0223
STATHEROS EPC80 Pure Epoxy
Ancoratge químic amb barres d’acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  ETAG_001_part1-amendment-07-11-13.pdf ETAG 001 Part 1    ETAG_001_part5-amendment-080201.pdf ETAG 001 Part 5    
13.04.2015
ETA 15/0201
Drenotube®
Unitat lineal preensamblada per a drenatge o infiltració.
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 280001-00-0704    
22.04.2015
Ancoratge químic amb barres d'acer corrugat post-instal·lades de 8 a 32 mm
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  ETAG_001_part1-amendment-07-11-13.pdf ETAG 001 Part 1    ETAG_001_part5-amendment-080201.pdf ETAG 001 Part 5    
08.06.2015
ETA 15/0131
Kerfloat®
Kit de pavimentació flotant instal·lat en sec basat en peces prefabricades encadellades, i realitzades amb peces ceràmiques i làmines elastomèriques
Document: eta_15_0131_18.05.2016_es.pdf en castellà    eta_15_0131_18.05.2016_en.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 190002-00-0502    
18.05.2016
ETA 14/0413
Dekton®
Revestiment exterior de façana ventilada
Document: eta_14_0413_20_07_2020_es.pdf en castellà    eta_14_0413_20_07_2020_en.pdf en anglès    anexo_n_eta_14_0413_20_07_2020_es.pdf Annex castellà    annex_n_eta_14_0413_20_07_2020_en.pdf Annex anglès    
Document de referència:  EAD 090062-00-0404    
20.07.2020
ETA 14/0365
webertherm etics
Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE/ETICS) amb revestiment continu sobre EPS per al seu ús com a aïllament tèrmic exterior de murs.
Document: eta_14_0365_28.07.2020_es.pdf en castellà    eta_14_0365_28.07.2020_en.pdf en anglès    
Document de referència:  Etag-004.pdf ETAG 004    
28.07.2020
ETA 14/0348
EJOT Multifix PSF
Ancoratge metàl·lic per injecció per a obra de fàbrica
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  etag_029-final-edition-2010-06.pdf ETAG 029    
08.10.2014
Ancoratge metàl·lic per injecció per a obra de fàbrica
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  etag_029-final-edition-2010-06.pdf ETAG 029    
09.09.2014
ETA 14/0289
Purtop 400 M System Deck
Kits d’impermeabilització de taulers de ponts
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  etag-033-en.pdf ETAG 033    
01.10.2014
ETA 14/0128
BZ C
Ancoratge metàl·lic per injecció per a obra de fàbrica.
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  etag_029-final-edition-2010-06.pdf ETAG 029    
28.04.2014
ETA 14/0029
Resinfix Epoxy 400 CE
Ancoratge químic amb barres d’acer corrugat post-instal·lades per a ús a formigó no fissurat.
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  ETAG_001_part1-amendment-07-11-13.pdf ETAG 001 Part 1    ETAG_001_part5-amendment-080201.pdf ETAG 001 Part 5    
25.03.2014
ETA 14/0008
ST29
Ancoratge químic amb barres d'acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm
Document: document_web_ete_14_0008.pdf en castellà    document_web_ete_14_0008.pdf en anglès    
Document de referència:  ETAG_001_part1-amendment-07-11-13.pdf ETAG 001 Part 1    ETAG_001_part5-amendment-080201.pdf ETAG 001 Part 5    
04.02.2014
ETA 14/0007
QUICSEAL 331 Epogrip PE
Ancoratge químic amb barres d'acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm
Document: document_web_ete_14_0007.pdf en castellà    document_web_ete_14_0007.pdf en anglès    
Document de referència:  ETAG_001_part1-amendment-07-11-13.pdf ETAG 001 Part 1    ETAG_001_part5-amendment-080201.pdf ETAG 001 Part 5    
13.02.2014
ETA 13/1054
HEMPACORE AQ 48860
Pintures reactives per a la protecció contra el foc d'elements d'acer
Document: eta_13_1054_16.07.2019_es.pdf en castellà    eta_13_1054_16.07.2019_en.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 350402-00-1106    
16.07.2019
ETA 13/1053
Polyfixer PS
Ancoratge metàl·lic per injecció per a obra de fàbrica
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  etag_029-final-edition-2010-06.pdf ETAG 029    
02.02.2015
ETA 13/0836
webertherm acustic
Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE/ETICS) amb revestiment continu sobre llana mineral (MW) per al seu ús com a aïllament tèrmic exterior de murs.
Document: eta_13_0836_28.07.2020_es.pdf en castellà    eta_13_0836_28.07.2020_en.pdf en anglès    
Document de referència:  Etag-004.pdf ETAG 004    
28.07.2020
ETA 13/0813
Polyfixer PSF
Ancoratge metàl·lic per injecció per a obra de fàbrica.
Document: document_web_ete.pdf en castellà    document_web_ete.pdf en anglès    
Document de referència:  etag_029-final-edition-2010-06.pdf ETAG 029    
07.04.2015
ETA 13/0812
Polyfixer EP
Ancoratge químic amb barres d'acer corrugat post-instal·lades de diàmetre 8 a 32 mm amb Polyfixer EP
Document: document_web_ete_13_0812.pdf en castellà    document_web_ete_13_0812.pdf en anglès    
Document de referència:  ETAG_001_part1-amendment-07-11-13.pdf ETAG 001 Part 1    ETAG_001_part5-amendment-080201.pdf ETAG 001 Part 5    
22.01.2014
ETA 13/0312
Kits per als sistemes de parets exteriors Knauf WM111.C; WM211.C; WM311.C; WM411.C; WM111.G; WM211.G; WM311.G; WM411.G
Kits per a sistemes de parets exteriors no portants formades per panells minerals.
Document: eta_13_0312_31.07.2018_en.pdf en anglès    
Document de referència:  EAD 090120-00-0404    
31.07.2018
ETA 13/0311
Kits per als sistemes de revestiment AQUAPANEL® WL121.C; WL122.C; WL221.C; WL222.C; WL321.C; WL322.C; WL131.C; WL132.C; WL231.C; WL232.C; WL331.C; WL332.C