El dilluns 11 de desembre a les 16h, l’ITeC durà a terme el darrer webinar de l’any 2017 amb l’objectiu de realitzar una demostració de com crear certificacions a l’entorn BIM amb la nova versió 5.2 del programari TCQ2000.

El webinar serà a càrrec de Maria Villegas, Tècnica del Departament de Suport Tècnic i Formació, i inclourà el següent contingut:

Programa sessió

1. Presentació
2. Introducció BIM
3. Programa TCQ2000 i Banc BEDEC
4. Versió 5.2 de TCQ
5. Mètode de treball
6. Banc per internet
7. Objectes BIM
8. Inici d’una certificació amb TCQ
9. Certificació clàssica
10. Visor BIM Viewer
11. Vinculació d’objectes BIM amb partides d’obra
12. Importació d’amidaments multiplataforma
13. Amidaments amb BIM
14. Time-Lapse
15. Preguntes

La versió 5.2 de TCQ2000, incorpora com a principal novetat la certificació d’obra a través de mitjans gràfics basats en models BIM, aquesta novetat complementa les versions anteriors que fan possible l’elaboració de pressupostos en entorn BIM.

més informació TCQ2000