La situació desencadenada per la Covid-19 ha transformat totes les dinàmiques a les quals estàvem acostumats. Per aquest motiu, volem analitzar com la pandèmia ha repercutit en el desenvolupament de les obres de construcció en els webinars dels dies 16 i 17 de juny.

Les mesures de distanciament i obligatorietat d’ús de proteccions estan marcant el nostre dia a dia, tant a nivell personal com laboral. És evident que aquesta “nova normalitat” influeix en el sector de la construcció, en el qual el treball en equip és un dels pilars. La modificació de les condicions de treball deriva directament en els costos i els terminis d’execució.

En el webinar analitzarem això des de dos punts de vista: d’una banda, parlarem d’eines per a gestionar-ho; per un altre, donarem unes certes recomanacions per a poder suportar-ho millor.

Plantejarem les possibilitats que actualment ofereix el programari pel que fa a la modificació de preus i a l’aplicació de coeficients correctors en matèria d’obra completa, capítols concrets, partides clau, materials, maquinària o mà d’obra, a nivell global o de manera directa en un d’ells.

L’usuari ja pot aplicar els coeficients de variació de preus que la seva experiència o les noves condicions contractuals li marquin.

  • Recomanacions ITeC:

Presentarem diferents modificacions que poden sorgir i com solucionar-les.

  1. Coeficients de variació de preu a nivell global d’obra i d’aplicació a obres d’edificació, urbanització i obra civil. Aquests contemplen la disminució de rendiments en partides clau, fruit de les alteracions causades per la Covid-19 en el pressupost de l’obra.
  2. Coeficient de modificació dels terminis d’obra i la seva afecció directa als costos indirectes.
  3. Tractaments de les variacions dels costos de materials i maquinària en projectes, obres o pressupostos.

A més, dedicarem uns minuts a certes recomanacions de seguretat i salut i la seva aplicació directa a partir del nostre programa TCQ SS, tenint en compte la inclusió de proteccions personals i col·lectives als pressupostos.

 

Sessió en castellà:
16 de juny de 2020
16.00 h
– INSCRIPCIÓ –

Sessió en català:
17 de juny de 2020
11.00 h
– INSCRIPCIÓ –