Transcorreguts més de 10 anys des de les primeres experiències d’aplicació de tècniques de la Construcció Lean en gestió d’obres, així com dels primers passos per a la introducció dels principis de la filosofia Lean en algunes matèries a la Universitat Politècnica de València, els diferents agents del sector de la construcció han intervingut en més de 150 actuacions en què s’han aplicat aquests coneixements en les seves diferents vessants: gestió i redacció de projectes i obres, cursos de formació, jornades divulgatives, etc.

El programa previst per a la jornada contempla l’exposició de les estratègies seguides per a la implementació dels principis de Lean en les seves organitzacions, les principals dificultats que han hagut de vèncer i els resultats obtinguts fins a la data, des dels punts de vista dels diferents agents que participen en el procés constructiu i que han aplicat aquests principis i tècniques.

També s’han programat, per la tarda anterior a la jornada, uns tallers:

Workshop 1 – Introducció al Lean. Marc Bach

Workshop 2 – Introducció a altres sistemes de gestió de producció per projectes i obres. Víctor Roig

Workshop 3 – Com licitar i contractar una obra de manera col·laborativa Lean IPD? Pedro Júdez

Workshop 4 – L’aplicació de l’eina 5S a diferents tipus d’organització. Jaume Aldavert.

 

Inscripció

Programa