Aviat sortiran a la llum noves exigències, tant normatives com de competència i posicionament professional dins del sector. Es basaran en mesurar amb rigor la sostenibilitat molt més allà del consum energètic en la fase d’ús. Depassarem l’eficiència i anirem cap a la sostenibilitat.

Conceptes com a economia circular, petjada de carboni, C2C, índex de desconstrucció i uns altres passaran a ser termes habituals en el sector, els quantificarem i es tindran molt en compte en concursos i adjudicacions de promocions i obres, tant públiques com privades, i, fins i tot, en tràmits tan quotidians com la tramitació i concessió de llicències d’obres.

Tant l’Administració com la iniciativa privada fa temps que estan treballant en projectes pilot, assajant eines i establint ràtios de referència, que ja són en molts casos els estàndards a millorar per a poder dur a terme un encàrrec professional.

Durant la jornada recordarem el marc teòric que dona sentit a tots aquests conceptes i veurem quin ha estat el treball que fins ara han avançat, tant en l’Administració pública com en la promoció privada. Representants de tots dos bàndols compartiran la seva experiència, les traves que han hagut de superar i els beneficis que detecten en aquest treball.

El ITeC col·labora en aquest avançament mitjançant la incorporació d’un ecosistema d’eines que permeten quantificar les diferents temàtiques claus de la sostenibilitat. Treballem per un futur millor, amb tu.

 

Inscripció

Sessió en català

 

Data:

19 de febrer de 2020

Horari:

D’11:00 a 14:00 h

Lloc:

Col·legi Oficial d’Arquitectes Illes Balears

Calle de la Portella, 14, 07001 Palma

 

Programa:

11:00     Presentació de la jornada

Xevi Prat Navarro, Arquitecte (ITeC)

11:05     Introducció al marc teòric

José Lucas Masero, Departament de Construcció Sostenible (ITeC)

11.45     Sector Públic

Albert Gassull, Director de Serveis de l’Espai Públic (AMB)

Ferran Rosa, Director (Institut Balear de l’Energia)

Carles Oliver, Arquitecte (Institut Balear de l’Habitatge – IBAVI)

12:20     Coffee Break

12:30     Sector Privat

Gemma Canals (EIC Eco Intelligent Growth)

13:05     Metodologia ITeC

Maria Villegas, Arquitecta Tècnica i Cap del Departament de Suport Tècnic i Formació (ITeC)

13:45     Debat, preguntes i clausura

Xevi Prat Navarro, Arquitecte (ITeC)