L’ITeC lidera a nivell estatal les notificacions per a productes innovadors

ITeC/Certificació, EOTA/L’ITeC lidera a nivell estatal les notificacions per a productes innovadors

L’ITeC lidera a nivell estatal les notificacions per a productes innovadors

23/11/2017|Certificació, EOTA|

L’ITeC disposa de la notificació per a la realització d’activitats de certificació per a 8 EAD  (European Assessment Document). L’EAD és l’estàndard harmonitzat per a la certificació de productes innovadors. L’Institut és en aquests moments l’organisme que disposa de més notificacions per a EAD a Espanya.

El reconeixement,  per part de l’organisme de notificació,  actualment és pels següents documents:

  • 130005-00-0304: Solid wood slab used as a structural element in buildings.
  • 050009-00-0301: Spherical and cylindrical bearing with special sliding material made of fluoropolymer.
  • 150002-00-0301: Calcium aluminate based refractory cement.
  • 090020-00-0404: Kits for external wall claddings made of agglomerated stone.
  • 340006-00-0506: Prefabricated stair kits.
  • 040138-00-1201: In-situ formed loose fill thermal insulation material made of cotton fibres.
  • 330196-00-0604: Plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendiring.
  • 040456-00-1201: In-situ formed loose fill thermal and/or acoustic insulation material made of animal fibres.

Un cop l’ITeC ha rebut la notificació es publica a la pàgina web Nando, on ja apareixen les anteriors notificacions. Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) és la web oficial de la Comissió Europea per informar sobre els agents autoritzats que poden actuar en relació al marcatge CE de productes.

L’ITeC també està notificat per realitzar activitats de certificació respecte a totes les guies de DITE (ETAG) que continuen vigents amb el reglament (UE) 305/2011 de productes de la construcció.

Fins ara,  ja hem emès més de 90 certificats que permeten que els fabricants puguin realitzar el marcatge CE dels seus productes.

El procés d’Avaluació i Verificació de la Constància de Prestacions el realitza a l’ITeC el Departament d AVCP.

més informació