­
 • news-swt-ceramico-cat

Webinar sobre el concepte kit en façanes ventilades i SATE

El proper 30 d’octubre a les 15.30 Maria Bento, enginyera del Departament de Qualitat de Productes i Santiago del Pozo Cap de l’Oficina EOTA de l’ITeC oferiran un sessió de webinar sobre […]

18/10/2017|Certificació|
 • news-pyrolite-15

L’ITec ha concedit l’ATE 16/0454 al kit de divisòries interiors de Knauf

L’empresa Knauf GMBH Sucursal en España ha obtingut l’Avaluació Tècnica Europera 16/0454 pels kits de divisòries interiors W11.es, W625.es i W628.es.

L’ATE 16/0454 Kit de divisòries interiors W11.es, W625.es i W628.es es basen en plaques de guix laminat i un entramat metàl·lic, per al seu ús no portant com envans (W11.es) i trasdossats interiors (W625.es i W628.es).

Els kits es dissenyen i s’instal·len d’acord amb les instruccions de disseny i la instal·lació del fabricant.

L’ATE (Avaluació Tècnica Europea) és el document europeu que […]

18/10/2017|Certificació|
 • news-ate-logo-cat

L’ITeC atorga l’ATE 17/0007 Aluminite® de l’empresa Cementos Molins

Aluminite® és un ciment refractari compost de clínquer d’aluminat de calci i materials rics en alúmina amb resistència a compressió elevada i alta refractarietat, està produït per Cementos Molins Industrial SA

Aluminite® és un conglomerant hidràulic per a aplicacions on es necessita una elevada resistència a compressió i alta refractarietat.

Les especificacions d’usos d’aquest conglomerant hidràulic per a aplicacions on es necessita una elevada resistència a compressió i alta refractarietat inclouen:

 • Indústries on es requereixen materials de construcció que puguin treballar a […]
22/09/2017|Certificació|
 • news-perlita-220

Pyrolite®15, revestiment de morter que contribueix a la resistència al foc obté l’ATE 17/0661

L’ITeC ha atorgat l’ATE 17/0661 al revestiment de morter per a la contribució a la resistència al foc,  Pyrolite®15 de l’empresa Perlita y Vermiculita SL.

La descripció tècnica del producte, les especificacions dels seus usos així com  les prestacions es poden consultat en el document emès el dia 1 d’agost de 2017.

La ATE i el consegüent marcatge CE facilita la comercialització dels productes i sistemes no normats i innovadors en els mercats europeus i extraeuropeus (en aquest segon cas sense caràcter […]

22/09/2017|Certificació|
 • news-faveton

El revestiment exterior de façanes Faveton® SAH obté el certificat de constància de les prestacions

L’ITeC ha concedit el certificat 1220-CPR-1789 a l’empresa Faveton Terracota SL pel producte Faveton® SAH (plaques ceràmiques Ceram 20, Ceram 28 i Acqua 20).

Aquest producte és un kit per a revestiment exterior de façana ventilada amb plaques ceràmiques fixades amb clips d’acer inoxidable sobre subestructura d’alumini, d’acord amb l’ATE 17/0355 i l’ETAG 034 part 1 i 2.

Amb la concessió del certificat, Faveton Terracota SL pot realitzar la declaració de les prestacions i el marcatge CE del producte d’acord […]

22/09/2017|Certificació|
 • news-faveker-220x220

El kit de revestiment exterior Faveker® FV de Gres de Aragón SA obté l’ATE

L’ITeC ha concedit l’ATE 16/0645 Faveker® FV (plaques ceràmiques Faveker® GA-16, GA-30 i GAV)  a l’empresa Gres de Aragón SA.

El kit complet Faveker® FV,  consisteix en tres tipus de rajoles ceràmiques extruïdes Faveker® GA16, Faveker® GA30 y Faveker® GAV, les fixacions del revestiment i els components de la subestructura.

L’ATE (Avaluació Tècnica Europea) és el document europeu que recull l’avaluació tècnica de les prestacions d’un producte que no estan cobertes, parcial o totalment, per una especificació tècnica harmonitzada. L’ATE […]

05/09/2017|Certificació|
 • news-ate-logo-cat

L’ITeC atorga l’ATE 17/0470 al morter Perlifoc® LD de l’empresa Perlita y Vermiculita SL

Perlifoc® LD és un revestiment de morter per a la contribució a la resistència al foc, format per guix i vermiculita expandida entre altres components, aplicat mitjançant projecció per via humida. El lligant forma part de la barreja de morter en pols. L’ús previst de Perlifoc® LD és la protecció d’elements estructurals de formigó.

L’Avaluació Tècnica Europea-ATE és el document europeu que fa possible la Declaració de Prestacions i el marcatge CE d’aquells productes que:

 • No estan coberts o no estan […]
05/09/2017|Certificació|
 • news-eota

Destinació Europa. Introduint productes sense norma harmonitzada al mercat, propera jornada de EOTA

El mercat de la construcció a Europa té un volum d’aproximadament 13 trilions d’euros, una gran oportunitat per als fabricants de productes de construcció. Tot i així, moltes petites i mitjanes empreses (PIME) amb productes innovadors o sense norma harmonitzada descarten aquesta opció per les barreres tècniques i administratives que temen trobar quan entrin al mercat europeu.

No obstant això, a l’actualitat és bastant senzill obtenir un “passaport” europeu per a productes de construcció sense norma harmonitzada. Les Avaluacions Tècniques Europees […]

05/09/2017|Certificació, EOTA, Jornades|
 • news-perlita

Perlita y Vermiculita SL obté el certificat de constància de prestacions dels productes Pyrolite® 15 Perlifoc® LD

L’ITeC ha concedit el certificat 1220-CPR-1788 a l’empresa Perlita y Vermiculita SL pel producte Pyrolite® 15. Aquest producte es un revestiment de morter per la protecció contra el foc, d’acord amb l’ETA 17/0661 i l’ETAG 018 part 1 i 3.

També s’ha concedit, a Perlita y Vermiculita SL, el certificat de constància de prestacions al producte Perlifoc® LD. Aquest producte es un revestiment de morter per la protecció contra el foc, d’acord amb l’ETA 17/0470 i l’ETAG […]

05/09/2017|Certificació|

ATE per a webertherm ceramic de Saint-Gobain Weber Cemarska SA

L’ITeC ha atorgat el certificat ATE (Avaluació Tècnica Europea) 17/0236 a:

 • Els productes webertherm ceramic optima i webertherm ceramic plus de l’empresa Saint-Gobain Weber Cemarska SA. Kits per a sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb panells com a producte aïllant tèrmic i revestiment discontinu com a pell exterior.

[…]

05/07/2017|Certificació|