­

Saint-Gobain Placo Ibérica SA obté el DAU 17/105 pel Sistema Placotherm V Glasroc X

L’ITeC ha atorgat el Document d’Adequació a l’Ús (DAU) a Saint-Gobain Placo Ibérica SA pel sistema constructiu següent:

 • DAU 17/105 Sistema Placotherm V Glasroc X

Consisteix en un sistema de full exterior de façana ventilada o no ventilada. […]

12/06/2017|Certificació|

L’ITeC concedeix nous ATE, modificacions i conversions

L’ITeC ha atorgat dos nous certificats ATE (Avaluació Tècnica Europea), una modificació i una conversió de certificació DITE en ATE.
Nous ATE:

 • ATE 16/0827 al  producte SEH® Sistema Constructivo, a l’empresa Sustainable Energy & Housing SL. Unitats constructives estructurals prefabricades tridimensionals, transportables i reubicables que consisteixen en entramats de perfils d’acer laminat en calent soldats entre ells, peces de connexió i altres components necessaris per a l’estabilitat estructural.
07/06/2017|Certificació|

Fermacell obté el DAU 17/103 dels Envans secs amb placa de fibra-guix fermacell

L’ITeC ha atorgat el DAU (Document d’Adequació a l’Ús) a l’empresa Fermacell Spain SLU:

 • DAU 17/103 – Envans secs amb placa de fibra-guix fermacell

Es tracta d’un sistema d’envans i extradossat format per una subestructura metàl·lica composta per muntants i canals, una capa d’aïllant tèrmic entre els muntants i les plaques de fibra-guix fermacell, que es fixen a la subestructura.

[…]

01/06/2017|Certificació|

L’ITeC concedeix el DAU 17/104 a BASF per la nova escuma de poliuretà Elastospray

L’ITeC ha atorgat el Document d’Adequació a l’Ús (DAU) a BASF Española SL per al següent producte:

 • DAU 17/104 a Elastospray LWP 1672/1: IsoPMDI 92140

Sistema d’escuma de poliuretà bicomponent de cel·la tancada aplicada in situ per a l’aïllament tèrmic i la contribució a la impermeabilització de la façana, en obra nova i rehabilitació.

[…]

30/05/2017|Certificació, Fires|

L’empresa 2PE Pilotes SL assoleix el DAU 17/108 pel producte Piloedre®

L’ITeC ha atorgat el DAU (Document d’Adequació a l’Ús) al sistema de fonamentació superficial i reutilitzable per a estructures lleugeres, fabricat per l’empresa catalana de Sant Cebrià de Vallalta 2PE Pilotes SL, i que porta la marca comercial Piloedre®.

[…]

16/05/2017|Certificació|
 • news-certificats

Atorgats certificats de constància de les presentacions a Af Systems, Ulma Architectural Solutions i Atlante

L’empresa Af Systems Srl ha obtingut 3 certificats de constància de les prestacions per als següents productes de segellat de penetracions contra el foc: 1220-CPR-1783 per a AF Multicollar1220-CPR-1784 per a AF Collar C1220-CPR-1785 per a AF Collar. […]

26/04/2017|Certificació|
 • news-eota

El Grup de Treball Technical Management de l’EOTA es reuneix a l’ITeC

El 6 i 7 de març va tenir lloc la reunió del Grup de Treball Technical Management – PT1 de l’EOTA a l’ITeC. L’assumpte més important va ser la discussió sobre la possible modificació de l’Annex II del Reglament de productes de Construcció. Aquest annex recull el procediment per a l’adopció del Document d’Avaluació Europeu-DAE. […]

15/03/2017|Certificació, EOTA|
 • news-dau-eta

Es concedeix un DAU i un ATE a Bur2000 i 3 ATE a AF Systems

L’empresa Bur2000 SA ha obtingut el DAU 16/102 i  l’ATE 16/0046 per Air-Bur Termic®, aïllants tèrmics per a edificis amb components reflectants de calor. Complementàriament a l’ATE, el DAU aporta criteris i projectes d’execució del producte, detalls constructius i compliment de la reglamentació espanyola aplicable. […]

15/03/2017|Certificació|
 • news-certificat

Polyseam obté els certificats de constància de les prestacions per a dos pintures retardants al foc

L’empresa Polyseam LTD ha obtingut els certificats 1220-CPR-1681 i 1220-CPR-1782 de constància de les prestacions per a la pintura intumescent per a protecció contra el foc de Protecta Interior Paint FR-1 que disposa de l’ATE 16/0520 i Graft Interior Paint FR-1 que disposa de l’ATE 16/0998. […]

18/01/2017|Certificació|
 • news-breeam

Avaluació i certificació de la sostenibilitat d’edificis, una sortida professional cada vegada més sol·licitada

 • Ja pots consultar les noves dates de cursos de formació BREEAM® a l’ITeC durant el primer quadrimestre de 2017
 • El primer curs del 2017 a l’ITeC serà BREEAM® ES Habitatge a finals de gener

Avui en dia, el nombre d’empreses i particulars que aposten pels beneficis econòmics, ambientals i socials d’una construcció sostenible no para de créixer. […]

20/12/2016|Certificació, Formació, Sostenibilitat|