El comerç de carboni, un mecanisme per reduït els gasos d’efecte hivernacle (GEI)

La nova eina de compensació d’emissions et permet neutralitzar el carboni de les diferents etapes del procés de construcció gràcies a la integració de la plataforma de Climatetrade amb el programari TCQi-GMA de l’ITeC.

Què és el comerç d’emissions?

Des de fa temps la reducció de la petjada de carboni ha estat un tema clau que hem abordat des de diferents punts de vista. És així com s’han dut a terme pràctiques d’eficiència energètica, augment d’energies renovables o una sèrie de moviments ciutadans que reclamen més implicació institucional, entre altres coses. Ciutadans, empreses i organitzacions han aportat el seu granet de sorra, la reducció del CO2 que s’emet és un problema global, no local.

A causa d’això, emergeix l’idea d’un sistema de comerç d’emissions. Aquest és un instrument de mercat que es regeix segons el principi de “limitació i comerç”, és a dir, la quantitat total de determinats gasos d’efecte d’hivernacle que es poden emetre està subjecta a un límit màxim, imposat per la institució governamental corresponent. Dins del límit establert, les empreses reben o compren drets d’emissió amb els quals poden comerciar entre si en funció de les seves necessitats. Al final de cada any, aquestes han de lliurar suficients drets per a cobrir totes les seves emissions perquè, en cas contrari, se’ls imposen fortes sancions. Aquest comerç pot ser nacional o internacional.

Què és el comerç de carboni?

El comerç de carboni és l’acció de neutralitzar les emissions de CO2 mitjançant una aportació econòmica, proporcional a les emissions generades, perquè un projecte emeti i redueixi la mateixa quantitat compensant així el CO2 generat.

Sostenabilitat Balança compensat

Aquestes emissions generades es mesuren en tones de CO2 (tCO2) i la moneda de canvi es diu crèdit de carboni.

1tCO2 = 1 crèdit/bo de carboni

És a dir, si una empresa emet en un projecte 300 tCO2, haurà de compensar-los ja sigui mitjançant: reducció o compra de crédits de carboni.

Què son els crèdits de carboni?

Els bons de carboni són un dels tres mecanismes proposats en el Protocol de Kyoto per a pal·liar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI). Aquests crèdits ofereixen un incentiu econòmic a tota aquella activitat o projecte que contribueixi a la reducció d’emissions de carboni generades, considerant el dret a generar emissions com un bé canviable i amb un preu establert en el mercat.

Si per exemple una empresa desenvolupa un projecte de disminució de CO2 de manera voluntària, pot vendre aquesta contribució a una altra que estigui obligada a reduir la seva petjada de carboni mitjançant aquests bons.

Comercio emisiones
EL primer pas en la compensació d’emissions de CO2 és calcular la petjada de carboni del teu projecte/obra, i això és possible amb el programari TCQiGMA.

TCQiGMA és un potent software que permet calcular els impactes ambientals en projectes/obres d’edificació i obra civil, en obra nova, rehabilitació i enderrocament. S’engloba dins de la plataforma de gestió de projectes en el núvol TCQi, la qual cosa permet disposar de còpies de seguretat de les dades i gestionar la informació de diversos actors en diverses fases temporals, aspecte que fomenta la millora contínua del procés constructiu.

Utilitza les bases de dades amb informació ambiental que ITeC posa a la teva disposició i calcula de manera directa les emissions de carboni que genera la teva obra, el consum d’energia durant la fabricació, construcció i ús, fent una gestió de residus eficaç i controlada en emissions.

Software TCQi
Botiga
Un dels temes que més ens preocupa a l’ITeC, és que es malinterpreti el que significa el comerç de carboni. No es tracta de fer un Greenwashing, és a dir, vendre una mala pràctica com a respectuosa amb el medi ambient encara que en realitat no ho sigui.

Des d’ITeC, només entenem la compensació a través d’un procés detallat i eficaç de reducció d’emissions. TCQiGMA s’ha dissenyat de tal manera que permet que un usuari pugui tenir informació de projectes de referència, i a través d’un procés d’anàlisi, sempre de manera especialitzada, redueixi al màxim les emissions i només, posteriorment, compensar-les.

La generació d’obres i projectes és un procés imparable i necessari, però ha de fer-se amb la màxima informació possible i reduint al màxim l’impacte que generem, no sols en emissions sinó també en recursos (ITeC aposta de manera ferma pel canvi de l’Economia actual a una economia circular)

Una vegada reduït al màxim la petjada de carboni, és llavors quan accedeixes a l’eina de compensació d’emissions, on podràs en uns senzills passos, compensar la resta d’emissions que no has pogut reduir en accions anteriors.

Vine a conèixer el software que et permetrà donar resposta als nous reptes ambientals.

Per a més informació contacta amb nosaltres o accedeix a l’pestanya FAQ en aquesta mateixa pàgina.

consulta

Els efectes del canvi climàtic són coneguts àmpliament, la solució es troba a donar-li resposta de manera global i impulsant objectius precisos. És per tant que Espanya ha adquirit un compromís de limitar i reduir les seves emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, tant en l’àmbit de la convenció Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic i el seu Protocol de Kyoto, com en el de la Unió Europea.

Cada sector es compromet a la reducció de les seves GEI, és així, com el sector el sector difús ha adquirit el compromís de cara a 2030 de reduir un 26% les seves emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI).

Què es el sector difús?

Els sectors difusos són aquells que abasten les activitats no subjectes al comerç de drets d’emissió, és a dir, aquells que generen emissions GEI que no estan incloses dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 1/2005 de 9 març pel qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de GEI a Espanya.
Formen part d’aquesta categoria els sectors:

  • Residencial, comercial i institucional
  • Transport
  • Agrícola i ramader
  • Gestió de residus
  • Gasos fluorats
  • Indústria no subjecta al comerç de emissions
La generació d’obres i projectes és un procés imparable i necessari, però ha de fer-se amb la màxima informació possible i reduint al màxim l’impacte que generem, no sols en emissions sinó també en recursos (ITeC aposta de manera ferma pel canvi de l’Economia actual a una economia circular)

Una vegada reduït al màxim la petjada de carboni, és llavors quan accedeixes a TCQiGMA, eina de compensació d’emissions, on podràs en uns senzills passos, compensar la resta d’emissions que no has pogut reduir en accions anteriors.

L’aliança entre dues grans entitats ha permès la creació d’aquesta eina de compensació d’emissions.

Totes dues parts pretenen accelerar la descarbonització del sector, mitjançant la integració de la plataforma que Climatetrade ha desenvolupat i que permet la compensació automàtica de la petjada de carboni en el programari TCQiGMA de l’ITeC d’identificació d’impactes ambientals. Aquesta integració permetrà neutralitzar el carboni de les diferents etapes del procés de construcció en tota mena d’obres.

Tot això amb la garantia que els projectes compensats no podran ser duplicats gràcies a la tecnologia blockchain de Climatetrade.

Acuerdo climatetrade

Gràcies a la plataforma blockchain de Climatetrade es podrà integrar de manera senzilla, eficient i transparent les polítiques de seguiment i reporti de la Responsabilitat Corporativa del marc regulador existent dels agents del sector.

Es tracta d’una iniciativa que reforça el compromís adquirit per l’ITeC amb la sostenibilitat, oferint a les empreses i operadors del sector unes eines que permetin acreditar l’alineament de les seves activitats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Climatetrade ITeC
Climatetrade ocupa un lloc privilegiat en el rànquing de tecnologies que ajuden a mitigar les conseqüències del canvi climàtic i promouen un comportament sostenible. És l’aliat tecnològic idoni per a aquelles empreses i organitzacions que busquen consolidar i materialitzar el seu compromís amb el medi ambient en materia de compensació demissions de CO2. L’objectiu de l’ITeC com a entitat de suport a la innovació és la generació i transferència d’informació i coneixement, i la prestació de serveis tecnològics, per a la millora de la competitivitat dels agents del sector de la construcció: professionals, empreses i entitats. Aquest objectiu s’emmarca en el compromís amb la sostenibilitat entesa des del seu triple vessant: tecnològic, econòmic i social.

Tots els projectes i els seus detalls (tipologia, país, Objectius de Desenvolupament Sostenible, tones disponibles, preus per tona, etc.) estan disponibles a la pestanya “compensació” de l’espai “climatetrade” dins del programari TCQi-GMA. Els detalls del procés es poden veure en el MANUAL D’USUARI ampliat del programari TCQi-GMA.

Els detalls del procés es poden veure en el MANUAL D’USUARI ampliat del programari TCQi-GMA. Climatetrade utilitza la tecnologia Blockchain i fa que sigui més fàcil per als usuaris del software TCQi-GMA poguè compensar les emissions de CO2 (o petjada de carboni) dels seus treballs o projectes.

No hi ha intermediaris, els diners van directament del comprador al venedor, Climatetrade ho facilita, i per tant aplica una comissió al comprador dels crèdits. Aquesta comissió depèn inicialment de l’import del comerç, en ordre decreixent (menor comissió a major quantitat). Termes i condicions.

No hi ha intermediaris, els diners va directament del comprador al venedor, Climatetrade ho facilita. Termes i condicions.

Si la compra es fa fora de la Unió Europea, no es transmet l’IVA, i es reflecteix en la factura corresponent. Termes i condicions.

A Espanya. Termes i condiciones.

Actualment hi ha 3 formes de pagament: transferència bancària, targeta de crèdit i Paypal. Termes i Condicions

Correcte. Per a això, l’usuari TCQi ha de preinscriure’s i tenir un perfil validat en Climatetrade. Això inclou l’acceptació de les Condicions Públiques que apareixen a la pàgina web de Climatetrade. Només caldrà fer-ho la primera vegada, des del segon accés, no serà necessari repetir-lo, es reconeixerà automàticament.

Si, les petjades de carboni d’un projecte constructiu es poden compensar amb diferents projectes.

El sistema no permet compensar de més, cada projecte té un valor límit de compensar.

No, no hi ha un preu fix, en cada projecte es calculen en funció de diferents variables que tracten de donar importància a l’esforç de cada projecte per reduir les emissions.

Correcte. Concretament en qualsevol dels 4 moments del cicle de vida de l’edifici (projecte, obra, ús, desmuntatge), es pot calcular i compensar en part o tota la petjada de carboni.

L’ITeC proporciona els seus mitjans tècnics i coneixements per obtenir un resultat fiable de les emissions d’un edifici o obra específica a partir dels seus elements i activitats constructives. Un cop obtinguda aquesta mètrica, la plataforma ClimateTrade s’utilitza per compensar-la.

L’obra que vulgui reduir el seu impacte ambiental pot planificar la seva compensació, contribuint a un altre projecte que capta o segresta CO2 en la mateixa quantitat equivalent de Tones de CO2.

L’empresa o agència que vulgui reduir el seu impacte ambiental se li proporcionarà la pestanya de “compensació” TCQi-GMA, on es mostraran els diferents projectes que capturen CO2 als quals pot adquirir aquestes emissions. Simplement has de triar quant CO2 vols compensar i quin projecte s’encarrega de la teva captura, paga el que costa la captura, i el sistema genera el certificat corresponent.

La metodologia REDD+ és la més reconeguda internacionalment. A més, tots els projectes inclouen els Objectius de Desenvolupament Sostenible als quals contribueix dels 17 en total que promou les Nacions Unides.

A Climatetrade coincideixen la majoria de les entitats internacionals més reconegudes en la verificació, registre i cancel·lació de drets econòmics en compensacions d’emissions de forma voluntària. Destaquen les Nacions Unides (UNFCCC, global), VCS-Verra (estandarditzat amb carboni verificat, global) i el Ministeri de Transició Ecològica. Termes i condicions