El pròxim 29 d’octubre et convidem a la sessió online en la qual t’explicarem totes les novetats que incorpora la nova versió 5.6 de TCQ.

TCQ és l’eina més interoperable per a desenvolupar pressupostos en BIM a partir de qualsevol plataforma de modelatge en edificació i en obra civil. Els usuaris disposen de diferents maneres de treball que els permeten extreure el màxim d’informació, bé sigui a través de models IFC o a través d’exportació de dades en taules. El millor de tot és que en un mateix pressupost es pot treballar simultàniament amb diferents equips o disciplines que utilitzen diferents eines de modelatge.

TCQ 5.6 ofereix noves prestacions tant als usuaris que treballen en BIM com als que encara no ho utilitzen. A més, incorpora prestacions per a augmentar notablement el rendiment i el control del treball en BIM.

A partir d’aquesta versió els usuaris tenen a la seva disposició noves possibilitats:

Treballant sobre IFC:
  • Control gràfic de l’estat del procés d’assignació de partides a elements que poden estar en diferents fases de treball: elements sense partides associades, elements amb partides associades, elements amb amidaments programata, elements revisats i correctes
  • Assignació d’una mateixa partida d’obra a diferents capítols de pressupost en funció de qualsevol atribut contingut en el model IFC
  • Utilització de propietats procedents de diferents Psets d’IFC per a mesurament
  • Si els models disposen d’objectes en estàndard eCOB®, l’assignació de partides es pot realitzar de manera massiva i completa a tots els elements d’una sola vegada
Treballant sobre taules exportades o importació IFC:
  • Creació automàtica de codis de nivell
  • Mapatge IFC-TCQ amb qualsevol propietat continguda en el IFC
  • Control gràfic de les propietats mapeadas

ISTRAM – TCQ Pressupostos per a l’Enginyeria civil

En col·laboració amb Buhodra s’ha desenvolupat la connexió amb ISTRAM que permet oferir una solució completa de projecte i pressupost per a l’enginyeria civil. És possible exportar des de TCQ arxius en format natiu d’ISTRAM, així com importar informació dels models per a resoldre el pressupost.
Entre les utilitats no relacionades directament amb BIM es troben funcions que agiliten el treball amb codis de partida, codis BC3, adaptar preus seleccionant només els que no havien estat adaptats anteriorment, entre altres.

El mòdul de Certificació permet obtenir l’historial de certificació d’una partida d’obra i la seva exportació a Excel. S’ha millorat el control gràfic de partides, i la possibilitat d’incorporació de notes explicatives al seguiment econòmic.

Sessió en català:

29 d’octubre de 2020

D’11.00 a 13.00 h

INSCRIPCIÓ

Sessió en castellà:

29 d’octubre de 2020

De 16.00 a 18.00 h

INSCRIPCIÓ