Francisco Diéguez participa al V Congrés Nacional d’Àrids

ITeC/Jornades/Francisco Diéguez participa al V Congrés Nacional d’Àrids

Francisco Diéguez participa al V Congrés Nacional d’Àrids

31/10/2018|Jornades|

El passat 24 d’octubre, Francisco Diéguez, Director General de l’ITeC, va participar com a ponent a la Sessió Plenària A, El futur del sector a España, del V Congrés Nacional d’Àrids celebrat a Santiago de Compostel·la.

L’objectiu de la conferència era presentar el futur del sector de la construcció a Espanya des de quatre punts de vista diferents: el de l’empresa multinacional integrada verticalment amb altres sectors afins, el de l’empresa pública que desenvolupa obres d’infraestructura, el d’un centre d’estudis i anàlisi estadístic membre de l’Euroconstruct i el de la pròpia Federació d’Àrids.

El congrés va esdevenir un fòrum de màxima actualitat on els professionals del sector dels àrids van poder conèixer noves tecnologies i van trobar solucions alternatives als problemes més comuns.