El pròxim dia 19 de març l’ITeC acollirà una nova edició del Curs d’Introducció a WELL, formació que permetrà tenir un primer contacte i adquirir coneixements sòlids de l’estàndard WELL v2.

La certificació WELL és un sistema per identificar, mesurar i monitoritzar edificis i analitzar com impacten contra la salut i el benestar dels seus ocupants.

El temari s’organitza en tres blocs i un cas pràctic que servirà d’avaluació. Com els continguts tracten diferents disciplines, el curs es dirigeix a tots aquelles professionals o estudiants interessats en el wellness i la sostenibilitat.

Més informació sobre la matrícula aquí

 

Dia

19 de març de 2020

Durada

6 hores, en horari de matí

Lloc

ITeC

Carrer Wellington, 19, 08018 Barcelona