Els sistemes de Würth i Saint-Gobain Weber reben els DAU 17/106 i DAU 17/107

ITeC/Certificació/Els sistemes de Würth i Saint-Gobain Weber reben els DAU 17/106 i DAU 17/107

Els sistemes de Würth i Saint-Gobain Weber reben els DAU 17/106 i DAU 17/107

14/05/2018|Certificació|

El DAU 17/106 s’ha concedit a Würth per als productes aïllants tèrmics reflexius basats en components reflectants de calor radiant.

Les propietats d’aïllament tèrmic d’aquests productes venen donades per la presència d’una o més superfícies reflectants de baixa emissivitat juntament amb la presència d’una o més capes d’aire associades, proporcionades per una escuma de polièster o polietilè i/o una o diverses capes de bombolles d’aire. Aquestes capes estan unides per termofusió.

El DAU 17/106 és vigent des del 15/09/2017.

Per altra banda, el DAU 17/107 s’ha atorgat a Saint-Gobain Weber per als sistemes webertherm® ceramic optima i webertherm® ceramic plus, que són sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb panells aïllants tèrmics i acabats ceràmics per a obra nova i rehabilitacions.

Els suports sobre els quals es poden fixar els sistemes webertherm® ceramic són: murs d’obra de fàbrica (argila cuita o formigó) i elements de formigó (prefabricats o in-situ).

El DAU 17/107 és vigent des del 27/10/2017.