Saint-Gobain Placo Ibérica SA, empresa líder en la fabricació i comercialització de guix i plaques de guix laminat i integrada dins la multinacional francesa Saint Gobain, ha aconseguit el DAU 20/115 per al seu Sistema Placotherm® Integra Glasroc® X.

Es tracta d’un sistema de tancament de façana amb subestructura d’entramat metàl·lic autoportant, placa de guix laminat reforçat amb fibres i revestiment exterior, per a obra nova i rehabilitació.

El DAU, Document d’Adequació a l’Ús, és un document que expressa una opinió favorable de les prestacions d’un producte o sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, en l’àmbit de l’edificació i de l’enginyeria civil. El DAU l’elabora i atorga l’ITeC, com a organisme autoritzat per a la concessió del DAU, en tant que avaluació tècnica de la idoneïtat de productes o sistemes innovadors.