L’empresa Mineral Fiber Solutions SL ha obtingut l’Avaluació Tècnica Europea – ETA 18/0456 per al seu morter de protecció contra el foc Perliwool®.

El producte ha estat avaluat com a revestiment de protecció contra el foc d’estructures d’acer i de formigó, en condicions d’ús interior. Addicionalment, s’han determinat les prestacions tèrmiques i acústiques del revestiment.

L’ETA (European Technical Assessment) és el document europeu que recull l’avaluació tècnica de les prestacions d’un producte que no estan cobertes, parcial o totalment, per una especificació tècnica harmonitzada. L’ETA és elaborat per l’ITeC com a OAT (Organisme d’Avaluació Tècnica) i s’aprova en el context de l’EOTA (European Organisation for Technical Assessment).

L’ITeC és un organisme autoritzat per a l’avaluació de productes sense normes i innovadors en el si de l’EOTA des del 1996 i és designat com a OAT sota el Reglament (UE) No 305/2011 des de març de 2013, per a totes les Àrees de Producte previstes en el mateix.