Industrias Auca SL obté el DAU 19/112 per al producte Crocade

ITeC/Certificació/Industrias Auca SL obté el DAU 19/112 per al producte Crocade

Industrias Auca SL obté el DAU 19/112 per al producte Crocade

25/04/2019|Certificació|
  • Industrias Auca SL obté el DAU 19/112 per al producte Crocade

Industrias Auca SL ha obtingut el DAU 19/112 per al producte Crocade, el seu sistema d’extinció automàtic d’incendis en cuines comercials.

L’ITeC és un organisme habilitat per l’administració per a l’avaluació de la idoneïtat tècnica de sistemes innovadors de protecció contra incendis, en aplicació de l’article 5.3 del reglament RIPCI 513/2017(*). Aquesta avaluació s’expressa i es materialitza en el cas de l’ITeC a través del document DAU.

(*) Malgrat que en el sector hi ha una certa tendència, per simplicitat i facilitat, a referir-se a les avaluacions tècniques de la idoneïtat amb l’acrònim ETI, aquest acrònim no existeix al RIPCI, que es refereix a avaluacions de la idoneïtat tècnica de sistemes innovadors de protecció contra incendis. El document DAU de l’ITeC respon a aquesta categoria d’avaluacions tècniques de la idoneïtat preconitzades pel RIPCI.

El DAU 19/112 avalua la idoneïtat tècnica del Sistema Crocade d’extinció automàtica d’incendis en cuines comercials, en tant que sistema innovador de protecció activa contra incendis. El DAU recull els resultats de l’avaluació realitzada i, per tant, recull les condicions d’ús, de projecte i d’execució per a les quals el sistema d’extinció ha estat avaluat favorablement.

Crocade és un sistema automàtic d’extinció d’incendis per a cuines comercials, enteses com aquelles zones que contenen equips destinats a la preparació d’aliments i susceptibles de provocar ignició en edificis d’ús col·lectiu (per exemple, en restaurants, hotels i hospitals).