FERCYSER S.L. ha obtingut l’Avaluació Técnica Europea – ETA 19/0164 per al seu producte Lateroyeso®.

Lateroyeso® és un kit per a la construcció d’envans interiors per a parets no portants. S’utilitza per a fer particions interiors no desmuntables dins de l’edifici, extradossats de façana i amb funcions de separació del foc i l’aïllament acústic.

L’ETA (European Technical Assessment) és el document europeu que recull l’avaluació tècnica de les prestacions d’un producte que no estan cobertes, parcial o totalment, per una especificació tècnica harmonitzada. L’ETA és elaborada per l’ITeC com a OAT (Organisme d’Avaluació Tècnica) i s’aprova en el context de l’EOTA (European Organisation for Technical Assessment).

L’ITeC és un organisme autoritzat per a l’avaluació de productes sense normes i innovadors en el si de l’EOTA des del 1996 i és designat com a OAT sota el Reglament (UE) No 305/2011 des de març de 2013, per a totes les Àrees de Producte previstes en el mateix.