AF Systems SRL, empresa de solucions innovadores per a la protecció passiva d’incendis en edificis, ha obtingut l’Avaluació Tècnica Europea – ETA 19/0664 per al seu producte AF Sleeve, segellat contra el foc de penetracions.

S’utilitza per a restaurar la prestació de resistència al foc de parets i terres rígids, allà on aquests elements són travessats per instal·lacions (canonades combustibles).

L’ETA (European Technical Assessment) és el document europeu que recull l’avaluació tècnica de les prestacions d’un producte que no estan cobertes, parcial o totalment, per una especificació tècnica harmonitzada. L’ETA és elaborada per l’ITeC com a OAT (Organisme d’Avaluació Tècnica) i s’aprova en el context de l’EOTA (European Organisation for Technical Assessment).

L’ITeC és un organisme autoritzat per a l’avaluació de productes sense normes i innovadors en el si de l’EOTA des del 1996 i és designat com a OAT sota el Reglament (UE) No 305/2011 des de març de 2013, per a totes les Àrees de Producte previstes en el mateix.