Ja està disponible el Banc BEDEC 2018

ITeC/Bases de dades/Bancs ITeC/Ja està disponible el Banc BEDEC 2018

Ja està disponible el Banc BEDEC 2018

L’ITeC acaba de publicar el Banc BEDEC 2018 consultable a través de qualsevol dispositiu, ja sigui mòbil o de sobretaula.

A partir de 2018 el Banc Bedec permetrà a l’usuari un accés il·limitat durant un any a partir de la data de compra, així com poder utilitzar la funció “arrossegar elements amb preu i plec” (Drag & Drop) a programes que llegeixin format FIEBDC-3/2016, les vegades que faci falta. A l’apartat de configuració de paràmetres també està accessible la consulta dels bancs del 2016 i 2017.

La 35a edició del Banc BEDEC, disponible en català i castellà, és un banc paramètric  de 860.000 preus de referència i de productes comercials per a edificació, urbanització, enginyeria civil, rehabilitació-restauració i manteniment, amb plecs de condicions tècniques i dades ambientals per facilitar la confecció de pressupostos, estudis i plans de seguretat i salut, control de qualitat i gestió de residus, i estudis d’impacte mediambiental en fase de projecte.

Els preus s’adapten a les províncies, CCAA i una part d’Espanya, així com al volum d’obra. Els plecs de condicions als àmbits de Catalunya i Espanya i les dades ambientals comprenen el cost energètic, emissió de CO2, residus d’obra i d’embalatge, classificació CER, % matèria primera, % de contingut reciclat i CTU cost total per l’usuari. La tria paramètrica permet la selecció de 60.000 articles comercials de 90 fabricants, amb les seves característiques tècniques, certificats, imatges i PVP.

La llicència BEDEC també dona dret a:

  • Objectes BIM genèrics: infraestructura, estructura, envolvents i compartimentacions que s’aniran ampliant amb altres sistemes.
  • Selecció BEDEC: selecció de 50.000 elements del Banc BEDEC, per a usuaris que no disposin d’un programa de pressupostos que admeti el format fiebdc-3 paramètric.
  • Pressupostos tipus ITeC: 51 pressupostos tipus d’obres completes o parcials d’obra nova de les tipologies edificació, enginyeria civil i urbanització.
  • Bancs oficials d’Entitats, de distribució exclusiva a través del BEDEC: Àrea Metropolitana de Barcelona, Atll, BPJP de jardineria i paisatgisme, Forestal Catalana, Infraestructures.cat, Bagursa-Imu, Incasòl, Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i Port de Barcelona.
  • Consulta del banc de normativa, amb les disposicions en l’àmbit europeu, estatal i autonòmic (actualment Catalunya) del sector de la construcció, amb consulta del text, anàlisi normatiu, tipus de norma i data de publicació i d’aplicació.
  • Informes de l’oficina EOTA de l’ITeC (Reports) sobre productes innovadors i sobre productes sense norma harmonitzada en el marc del Reglament de productes de construcció.

L’ITeC actualitza constantment el Banc BEDEC i l’any 2017 va assolir unes xifres de més de 940.000 consultes mensuals online, la base de dades de productes de la construcció més consultada del sector.

descarregar arxius d’instal·lació

comprar Bedec a la Botiga de l’ITeC