En un món globalitzat i tecnològicament molt avançat, on la digitalització s’està convertint en un procés fonamental, les dades són les grans protagonistes. S’han de mantenir actualitzades constantment i, al mateix temps, permetre generar una traçabilitat de la informació, amb la finalitat de:

  • Obtenir informació sobre els processos que gestionem per a mantenir un procés de millora contínua.
  • Optimitzar els processos per a ser més productius en els nostres fluxos de treball.
  • Gestionar les diferents línies de negoci de forma ordenada i estructurada per a ser més eficients.

D’una banda, podríem crear un paral·lelisme entre els termes digitalització i dades; per un altre, entre els conceptes execució d’obra i ordre. Es ben sabut per tots els agents del sector de la construcció que una execució d’obra, si es realitza de manera ordenada, és més eficient, eficaç i, sobretot, productiva. Evitem parades innecessàries, repeticions de processos, excedents, i multitud de problemes que acaben minvant el rèdit que tot el personal implicat ha d’extreure d’un treball.

Professionals i empreses del sector haurien de plantejar-se l’ús d’una base de dades, ja que comporta interessants beneficis:

  • Disposar d’un sistema de codificació que permet estandarditzar els treballs.
  • Mantenir una traçabilitat de les dades i crear sinergies entre les diferents especialitats, al compartir un mateix criteri.
  • Facilitar els processos productius i millorar els fluxos de treball amb eines com drag&drop, visors, dades estructurades totes en un mateix format, exportacions d’informació ordenades, etc.
  • Externalitzar la gestió de les dades, que tenen un component dinàmic important (preus, plecs de condicions, normatives, dades ambientals, etc.).

Vols saber què és una base de dades?

Continues utilitzant mètodes manuals com, per exemple, Excel?

Inverteixes molt de temps en actualitzar la informació?

Si les teves respostes són afirmatives, et convidem a inscriure’t al webinar gratuït que oferirem el dimarts 3 de desembre a les 16:00 h i conèixer tots els avantatges de treballar amb una base de dades estructurada.

 

WEBINAR BASE DE DADES ESTRUCTURADA

Dia: 3 de desembre de 2019

Hora: 16:00 h

Idioma: castellà

Durada: 45 minuts, aprox.

Inscripció

 

WEBINAR BEDEC

Dia: 10 de desembre de 2019

Hora: 16:00 h

Idioma: castellà

Durada: 45 minuts, aprox.

Inscripció