Aquambiente es converteix en Membre Protector de l’ITeC

ITeC/Mecenatge i Club empreses ITeC/Aquambiente es converteix en Membre Protector de l’ITeC

Aquambiente es converteix en Membre Protector de l’ITeC

  • Aquambiente es converteix en Membre Protector de l’ITeC

Aquambiente Servicios para el Sector del Agua S.A.U., empresa del Grupo Suez i especialitzada en solucions que promouen el desenvolupament sostenible del sector de l’aigua, ha decidit augmentar el seu suport a l’ITeC i ha passat de formar part del Club Empreses Plus a convertir-se en Membre Protector.

La companyia és un referent en la innovació de plantes de tractament d’aigua potable, depuradores d’aigües residuals, tractaments terciaris per a reutilitzar i plantes dessaladores per osmosi inversa, prestant especial atenció a les fases de disseny, construcció i operació.

L’any 2016 va adherir-se al Club Empreses ITeC, col·laborant amb el pla estratègic de l’Institut i els seus eixos de creixement projectats cap el desenvolupament de la construcció sostenible i la rehabilitació, de les noves metodologies de gestió (IPD i BIM) i dels projectes R+D a nivell europeu.