Ferran Bermejo ha participat com a representant de l’ITeC a BuildingSMART en la redacció d’un document divulgatiu i introductori al contingut de la ISO 19650. En aquest document s’expliquen els principals conceptes inclosos a les parts 1 i 2 de la norma EN ISO 1965, que tracta els processos i la gestió de la informació en projectes BIM.

El que s’ha intentat és traslladar al context de la Construcció a Espanya els conceptes internacionals que conté l’original de la ISO.

BuildingSMART recollirà comentaris i suggeriments de millora que podrien incloure’s a la segona edició d’aquest document. Es poden enviar a: comunicacion@buildingsmart.es

 

Veure el document complet