El Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques – CITOP ha signat el conveni de col·laboració per a la seva participació en el desenvolupament i la difusió de l’estàndard de creació d’objectes BIM eCOB®.

El CITOP te per finalitats essencials el servei a la societat, l’ordenació de l’exercici de la professió, la representació exclusiva d’aquesta i la defensa del interessos professionals dels col·legiats.

El CITOP té com a àmbit d’actuació tot el territori espanyol i representa als Enginyers Tècnics d’Obres Públiques i als Graduats en Enginyeria Civil, facilitant-los les millors condiciones de coneixement per assumir els canvis relatius a la digitalització del sector de la Construcció, avui en dia representats per la metodologia BIM.

Amb la seva participació a l’eCOB®, el CITOP aportarà la seva visió i coneixement al desenvolupament d’aquest estàndard, en especial pel que fa referència a l’obra civil,  amb l’objectiu d’oferir als seus col·legiats un instrument fonamental en la seva participació en els projectes desenvolupats amb metodologia BIM.

El Col·legi d’Enginyers d’Obres Públiques s’uneix així al grup d’entitats que avui en dia ja estan vinculades a la iniciativa d’adopció de l’estàndard eCOB® l’interès del qual, és transversal a tots els agents que operen en qualsevol fase del cicle de vida dels actius del sector de la construcció.

Pròximament es duran a terme actes de presentació de l’estàndard organitzats pel propi col·legi.

eCOB® és el primer estàndard publicat a Espanya amb caràcter obert i de lliure utilització per a tots els agents del sector, i permet el desenvolupament d’objectes BIM en qualsevol plataforma de modelat, bé siguin genèrics o de marca comercial. El seu ús garanteix una correcta estructura de la informació i un ineludible rigor tècnic per aconseguir altes cotes de qualitat en l’aplicació de la metodologia BIM.