Saint-Gobain Placo, fabricant de plaques de guix laminat i escaiola per a divisòries, extradossats, façanes i fals sostres, ha actualitzat el seu catàleg de productes al BEDEC Empreses de l’ITeC, pàgina web que permet la consulta del catàleg en línia, així com també la descàrrega dels seus elements.

En el catàleg de l’empresa, disponible en català i castellà, s’inclouen partides d’obra, informació comercial i imatges d’envans, façanes, extradossats, fals sostres continus i registrables de plaques de guix laminat i escaiola, amb justificacions de preus i preus per a totes les províncies i comunitats autònomes.

Els programes de pressupostos poden obrir i consultar el catàleg i arrossegar les partides d’obra a un pressupost amb un simple clic. El BEDEC, amb més d’1 milió de pàgines visitades cada mes, és la base de dades de productes de la construcció més consultada del sector.