Actualització del Banc Incasòl 2018

ITeC/Bases de dades/Bancs d'entitats/Actualització del Banc Incasòl 2018

Actualització del Banc Incasòl 2018

  • Actualització del Banc Incasòl 2018

S’ha publicat l’actualització 2018 del Banc de l’Institut Català del Sòl (Incasòl) per a obres de construcció d’habitatge protegit i per a obres d’urbanització bàsica i d’espai públic a Catalunya.

L’actualització ha consistit en fusionar en un únic banc els elements dels anteriors bancs d’edificació i d’urbanització i en posar al dia els seus preus de referencia i la repercussió de la normativa vigent així com la creació de les dades ambientals dels indicadors de cost energètic, emissió de CO2 i residus associades als elements. El banc està en format estàndard Fiebdc-3 i es presenta amb els preus per a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

El banc consta dels apartats d’enderrocs, obra nova d’edificació i d’urbanització (amb apartats de factors ambientals), partides comuns de gestió de residus i de seguretat i salut i de l’apartat de serveis comuns de control de qualitat, geologia i geotècnia, hidrogeologia de pous i arqueologia.