• news-termoarcilla

Renovació del DAU 04/018 a Procerán SAU

L’ITeC ha renovat el DAU 04/018 a l’empresa Procerán SAU per als blocs ceràmics d’argila Termoarcilla®. Es tracta d’un sistema d’obra de fàbrica, d’un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d’argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i […]

L’ITeC és membre de