Versions completes TCQ

En aquesta pàgina podeu accedir als arxius d’instal·lació de les versions completes de TCQ.
Les revisions i millores per un TCQ ja instal·lat les trobareu a la pàgina de revisions i millores.

Els arxius d’instal·lació de TCQ es descarreguen mitjançant el mòdul de descàrrega de l’ITeC. Premeu en el següent botó per a accedir:

Mòdul de descàrrega

Versió actual de TCQ: 5.6.1116

Important: Independentment de quina sigui la versió actual de TCQ, el mòdul de descàrrega us donarà accés només a l’última versió de TCQ que tingueu contractada.

A la taula següent s’indica la compatibilitat amb les diferents versions de Windows de cada versió de TCQ. També s’inclou un enllaç al corresponent document de novetats:

Versió Compatibilitat Novetats Notes
5.6 Windows 10 / 8 / 7
Windows Server 2016 / 2012 / 2008
Novetats 1 – 2 – 5
5.5 Windows 10 / 8 / 7
Windows Server 2016 / 2012 / 2008
Novetats 1 – 2 – 6
5.4 Windows 10 / 8 / 7
Windows Server 2016 / 2012 / 2008
Novetats 1 – 2 – 7
5.3 Windows 10 / 8 / 7
Windows Server 2016 / 2012 / 2008
Novetats 3
5.2 Windows 10 / 8 / 7
Windows Server 2016 / 2012 / 2008
Novetats 3
5.1 Windows 10 / 8 / 7
Windows Server 2016 / 2012 / 2008
Novetats 3 – 4
5.0 Windows  8 / 7 / Vista / XP
Windows Server 2012 / 2008 / 2003
Novetats
4.3 Windows  8 / 7 / Vista / XP
Windows Server 2012 / 2008 / 2003
Novetats 8 – 9
4.2 Windows  8 / 7 / Vista / XP
Windows Server 2012 / 2008 / 2003
Novetats
4.0 Windows  7 / Vista / XP
Windows Server 2008 / 2003
Novetats 10

 

Notes:

  1. Aquesta versió de TCQ pot funcionar en Windows Vista, però el rendiment pot no ser òptim i no es recomana.
  2. Aquesta versió de TCQ no és compatible amb Windows XP ni amb Windows Server 2003.
  3. Aquesta versió de TCQ pot funcionar en Windows XP, Windows Vista i Windows Server 2003, però el rendiment pot no ser òptim i no es recomana.
  4. A partir d’aquesta versió (5.1), TCQ és compatible amb el formato FIEBDC-3/2016 que permet l’ús de bases de dades a Internet, com el Banc BEDEC web.
  5. A partir d’aquesta versió (5.6), TCQ permet treballar amb dos codis a la vegada: codi de partida i codi BC3.
  6. A partir d’aquesta versió (5.5), TCQ fa una recodificació automàtica a l’importar un arxiu BC3 amb codis d’elements incompatibles amb el format de codis fet servir a TCQ.
  7. A partir d’aquesta versió (5.4), TCQ incorpora l’opció de vinculació d’amidaments i pressupostos paramètrics.
  8. A partir d’aquesta versió (4.3), TCQ permer introduir preus negatius.
  9. A partir d’aquesta versió (4.3), TCQ ja no necessita Microsoft Office per a generar arxius Excel o Word.
  10. A partir d’aquesta versió (4.0), TCQ permet escollir entre diferents monedes al crear un pressupost.