Bancs de criteris de control de qualitat – Infraestructures.cat

En aquesta pàgina podeu descarregar els bancs de criteris de control de qualitat de Infraestructures.cat que se fan servir al mòdul de Gestió de control de qualitat del programa TCQ.

Any 2020

Els bancs de criteris de control de qualitat que podeu descarregar pertanyen a les tipologies d’obra d’Edificació, Obra Civil i Obres Hidràuliques.

Format PDF Banc de criteris de control de qualitat d’edificació – Infraestructures.cat 2020
Criteris de control BC-Edificació – Infraestructures.cat 2020
Annex 1. Acústica
Format PDF Banc de criteris de control de qualitat d’obra civil – Infraestructures.cat 2020
Criteris de control BC-Obra Civil – Infraestructures.cat 2020
Format PDF Banc de criteris de control de qualitat d’obres hidràuliques – Infraestructures.cat 2020
Criteris de control BC-Obres hidràuliques – Infraestructures.cat 2020

Aquesta documentació engloba gairebé la totalitat dels assaigs que es poden emprar en les diferents tipologies d’obres que Infraestructures.cat gestiona i s’associen per defecte els contemplats a la normativa vigent.

Com qualsevol altra base de dades, cal entendre-la com a una referència general, que requereix la particularització pròpia en cada cas. Per tant, són les persones responsables de l’establiment del pla o del programa de control de qualitat qui, han d’adaptar la informació de l’esmentat banc a l’especificitat de l’obra, tot modificant-ne els criteris de control (afegint-hi o traient-hi assaigs, variant-hi les freqüències de control, etc.).

El banc de criteris de qualitat inclou:

  1. Criteris de freqüències de realització d’assaigs
  2. Associacions partides d’obra – àmbits de control (amb el banc de preus de referència Infraestructures.cat que correspongui)
  3. Especificacions (extretes del plec de condicions tècniques o normativa corresponent)

Novetats dels nous Bancs de criteris:

Es detallen a continuació les novetats dels bancs de criteris de control de qualitat d’Infraestructures.cat 2020:

  1. Actualització dels preus dels assaigs i jornades de control de qualitat.
  2. Els preus dels assaigs porten inclòs el 13% en concepte de despeses generals, i el 6% en concepte de benefici industrial; per tant, cal parar especial atenció a l’hora de configurar l’últim full del pressupost de control de qualitat, ja que només caldrà aplicar-hi el 21% en concepte d’IVA.

Si la instal·lació és en xarxa, descarregueu el fitxer i executeu, en primer lloc, l’arxiu al servidor i, després, a cada usuari.

Si es tracta d’una instal·lació monousuari, descarregueu l’arxiu i executeu-lo al propi ordinador.

L’últim banc instal·lat sortirà com a banc per defecte a la finestra “Crear qualitat / Banc de criteris” i a “General / Seleccionar banc de criteris” del mòdul Gestió de control de qualitat del TCQ.

Si ho desitgeu, podeu seleccionar un altre banc a totes dues opcions.

Amb l’opció “Utilitats / Traspassar del banc de criteris” podeu traspassar informació dels bancs de criteris a la qualitat de la vostra obra.

 

Anys anteriors