Bancs de referència DicPla

En aquesta pàgina podeu descarregar els bancs de referència que se fan servir al programa DicPla.

Any 2019

Format PDF Banc de referència 2019

Els bancs de referència inclouen les actualitzacions més recents de preus, plecs de condicions i descripció constructiva corresponents a edificis d’habitatges de comunitats de propietaris, habitatges unifamiliars, edificis de habitatges de lloguer i edificis públics, salut (hospitals), salut (caps), educació, interior, justícia, acció social i ciutadania, esports i espais urbans.

Instal·lacions Monousuari o Client i Servidor:
Atureu l’execució de DicPla, descarregueu el setup d’instal·lació i executeu-lo a l’ordinador on teniu la instal·lació de DicPla. Un cop finalitzada la instal·lació, DicPla ja pot utilitzar els nous bancs de referència instal·lats, oferint la possibilitat d’actualitzar els edificis amb les noves dades actualitzades.

Instal·lacions Servidor:
Atureu l’execució dels clients de DicPla i el servidor, descarregueu el setup d’instal·lació i executeu-lo a l’ordinador on teniu la instal·lació servidor de DicPla. Un cop finalitzada la instal·lació, DicPla ja pot utilitzar els nous bancs de referència instal·lats, oferint la possibilitat d’actualitzar els edificis amb les noves dades actualitzades.

 

Anys anteriors