Mòdul d’enllaç BEDEC web – Instruccions d’ús genèriques

Les instruccions detallades a continuació fan referència a programes aliens a l’ITeC i són genèriques, així que només serveixen a tall d’exemple.

Compatibilitat

Aquestes instruccions d’ús genèriques en principi s’apliquen a qualsevol programa de pressupostos que tingui implementat l’«Anexo 3. DESCRIPCIÓN PARAMÉTRICA: API ESTÁNDAR para descripciones paramétricas compiladas en DLL» del format FIEBDC-3/2016. Això vol dir que qualsevol programa de pressupostos compatible amb les versions instal·lables del banc BEDEC (que es van publicar fins a 2018) hauria de poder fer servir aquest mòdul d’enllaç. Si esteu fent servir TCQ, Arquímedes o Presto podeu trobar instruccions d’ús detallades per a aquests programes.

Instal·lació

En primer lloc heu de descarregar i instal·lar el mòdul d’enllaç. El mòdul d’enllaç no és una aplicació normal, no es fa servir en solitari ni directament, així que no es crea cap accés directe per obrir-la.

La ruta predeterminada on queden instal·lats els arxius del mòdul d’enllaç és: C:\Users\Public\Documents\ITeC\BEDEC\BEDEC-WEB

Pasos previs

Si feu servir un programa de pressupostos no sigui TCQ, llavors és necessari fer un procés previ per a importar l’arxiu BC3 al vostre programa.

 1. Al vostre programa de pressupostos heu de crear un arxiu nou en blanc. Aquest arxiu s’ha de crear, i s’ha de mantenir sempre, a la ruta on s’ha instal·lat el mòdul d’enllaç. (Aquesta limitació és del format FIEBDC-3, no del mòdul d’enllaç ni del vostre programa).
 2. Sobre aquest arxiu heu d’importar l’arxiu bedec-web.bc3 que trobareu a la ruta on s’ha instal·lat el mòdul d’enllaç.

  És possible que durant el procés d’importació s’obri el mòdul d’enllaç si el programa fa una connexió de comprovació. En aquest cas, seguiu els pasos 5 a 7 del procedimient genèric d’actualització de preus (vegeu més endavant).

 3. Guardeu i tanqueu l’arxiu creat amb el vostre programa.

Adapteu les instruccions d’aquesta importació al procediment concret del vostre programa.

Procedimient genèric d’actualització de preus

 1. Obriu l’arxiu que voleu actualizar.
 2. Activeu l’opció d’actualitzar preus del vostre programa.
 3. Com a banc d’origen seleccioneu l’arxiu en el format del vostre programa que heu creat al importar l’arxiu bedec-web.bc3. (Vegeu més enrrere, a Pasos previs).
 4. Configureu les opcions a actualizat al vostre programa i iniceu el procés.
 5. Apareixerà aquesta finestra. Seleccioneu l’idioma en el qual voleu treballar, introduïu el vostre usuari i contrasenya del BEDEC i premeu el botó Acceptar.
  Mòdul d'enllaç BEDEC web
 6. El mòdul d’enllaç es connectarà amb el banc BEDEC i apareixerà aquesta finestra. Seleccioneu el banc amb el que voleu treballar, l’idioma del banc, escolliu els paràmetres desitjats i premeu el botó Iniciar per a iniciar el procés.
  Mòdul d'enllaç BEDEC web
 7. Apareixerà aquesta finestra. Premeu el botó Continuar per a iniciar efectivament el procés. És important tenir en compte que, mentre estigui funcionant el mòdul d’enllaç, no es pot fer servir el mateix compte d’usuari per a accedir al banco BEDEC perquè això interrompria el procés. Depenent de la mida del banc de preus el procés pot ser llarg, així que si esteu fent servir un ordinador portàtil és recomanable connectar-lo a la xarxa elèctrica per a evitar que el procés s’interrompi si s’esgota la bateria.
  Mòdul d'enllaç BEDEC web

Adapteu aquestes instruccions al procediment concret del vostre programa.