Módul de enllaç BEDEC web – Instruccions d’ús amb Arquímedes

Al tractar-se d’un programa alié a l’ITeC, les instruccions detallades a continuació només serveixen a tall d’exemple.

Compatibilitat

El procediment d’actualització de preus d’Arquímedes es basa en crear referències a l’arxiu del banc de preus. En el cas del BEDEC web això no és possible, perquè totes les dades estan a Internet i no hi ha cap arxiu que contingui tota la informació al qual fer referència. Per aquest motiu CYPE ha fet una modificació al seu programa de pressupostos Arquímedes per afegir la compatibilitat amb el mòdul d’enllaç.

Arquímedes és compatible amb el mòdul d’enllaç web des de la versió 2020.f.

És necessari substituir l’arxiu bdarquim.dll que s’instal·la amb Arquímedes per una versió modificada que us proporcionarà sota petició el suport tècnic de CYPE.

Instal·lació

En primer lloc heu de descarregar i instal·lar el mòdul d’enllaç. El mòdul d’enllaç no és una aplicació normal, no es fa servir en solitari ni directament, així que no es crea cap accés directe per obrir-la.

La ruta predeterminada on queden instal·lats els arxius del mòdul d’enllaç és: C:\Users\Public\Documents\ITeC\BEDEC\BEDEC-WEB

Pasos previs

És necessari importar l’arxiu BC3 amb Arquímedes.

 1. Obriu Arquímedes.
 2. Aneu al menú Arxiu i feu clic a l’opció Importar > Importar nou banc de preus de FIEBDC-3.
 3. En Fitxer seleccioneu l’arxiu bedec-web.bc3 que trobareu a
  C:\Users\Public\Documents\ITeC\BEDEC\BEDEC-WEB.
 4. Deixeu marcades les opcions per defecte que proposa Arquímedes.
 5. A Banc de preus a generar seleccioneu el directori C:\Users\Public\Documents\ITeC\BEDEC\BEDEC-WEB i a Nom introduïu el nom d’arxiu que volgueu. (És necessari que l’arxiu creat amb Arquímedes estigui a la mateixa carpeta on s’ha instal·lat el mòdul d’enllaç, i es mantingui sempre aquí. Aquesta limitació és del format FIEBDC-3, no del mòdul d’enllaç ni d’Arquímedes).
 6. Premeu el botó Acceptar.

  És possible que durant el procés d’importació s’obri el mòdul d’enllaç si el programa fa una connexió de comprovació. En aquest cas, seguiu els pasos 7 a 9 del procediment per a actualitzar preus amb Arquímedes (vegeu més endavant).

 7. Espereu a que acabi el procés i premeu el botó Tancar.
 8. Guardeu i tanqueu l’arxiu creat.

Procediment per a actualitzar preus amb Arquímedes

 1. Obriu el pressupost que voleu actualitzar.
 2. Obriu l’arxiu creat amb Arquímedes a Pasos previs.
 3. Copieu la única partida que hi ha en aquest arxiu al vostre pressupost. Al fer-ho, a la finestra que apareixerà, assegureu-vos de que estigui marcada l’opció Mantenir referència a…
 4. Tanqueu l’arxiu.
 5. Des de el vostre pressupost, aneu al menú Mostrar i feu clic a l’opció Bases de dades utilitzades.
 6. Premeu el botó Actualitzar dades. A la finestra que apareixerà marqueu les opciones que voleu actualizar.
 7. Apareixerà aquesta finestra. Seleccioneu l’idioma en el qual voleu treballar, introduïu el vostre usuari i contrasenya del BEDEC i premeu el botó Acceptar.
  Mòdul d'enllaç BEDEC web
 8. El mòdul d’enllaç es connectarà amb el banc BEDEC i apareixerà aquesta finestra. Seleccioneu el banc amb el que voleu treballar, l’idioma del banc, escolliu els paràmetres desitjats i premeu el botó Iniciar per a iniciar el procés.
  Mòdul d'enllaç BEDEC web
 9. Apareixerà aquesta finestra. Premeu el botó Continuar per a iniciar efectivament el procés. És important tenir en compte que, mentre estigui funcionant el mòdul d’enllaç, no es pot fer servir el mateix compte d’usuari per a accedir al banco BEDEC perquè això interrompria el procés. Depenent de la mida del banc de preus el procés pot ser llarg, així que si esteu fent servir un ordinador portàtil és recomanable connectar-lo a la xarxa elèctrica per a evitar que el procés s’interrompi si s’esgota la bateria.
  Mòdul d'enllaç BEDEC web
 10. Un cop completat el procés d’actualització, podeu esborrar la partida que es va copiar al pas 3.