Mòdul d’enllaç BEDEC web

Aquest mòdul d’enllaç permet que els programes de pressupostos instal·lats en ordinadors locals es comuniquin amb el BEDEC web.

D’aquesta forma es poden fer operacions d’adaptació, actualització, comparació, etc. de preus i altres dades entre els pressupostos i bancs de preus locals que tingueu al vostre ordinador i el banc BEDEC ITeC a internet.

Mòdul d’enllaç BEDEC web

Versió actual del Mòdul d’enllaç BEDEC web: 1.1

Important: Cal tenir una subscripció vigent al BEDEC per poder obtenir dades fent servir aquest mòdul d’enllaç.

Compatibilitat: El mòdul d’enllaç segueix l’«Annex 3. DESCRIPCIÓ PARAMÈTRICA: API ESTÀNDARD per a descripcions paramètriques compilades en DLL» del format FIEBDC-3/2016. Això vol dir que a més de funcionar amb TCQ, qualsevol programa de pressupostos compatible amb les versions instal·lables del banc BEDEC (que es van publicar fins a 2018) hauria de poder fer servir aquest mòdul d’enllaç. El mòdul d’enllaç és una aplicació de 32 bits, així que només funciona amb les edicions de 32 bits del programes de pressupostos.

Instruccions d’ús

El mòdul d’enllaç funciona amb TCQ. També hem pogut comprovar que funciona amb els programes de pressupostos Arquímedes i Presto. Hi ha un vídeo amb la demostració de procés amb cada un dels diferents programes. S’inclouen, a més, unes instruccions d’ús genèriques.