FCSA – Forestal Catalana SA

ITeC/Suport/BEDEC/Històric de bancs d’entitats/FCSA – Forestal Catalana SA

logo-historic-entitats-forestal-catalana

Banc de Forestal Catalana SA (FCSA) per a la realització d’obres i treballs forestals (correccions hidrológiques, reforestacions, treballs silvícoles…) a Catalunya.