logo-historic-entitats-bpjp

Banc per a la realització d’obres de jardineria i paisatgisme. Banc en col·laboració amb la Asociación Española de Arboricultura, la Asociación Española Ingeniería del Paisaje, la Asociación Española de Paisajistas, la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, la Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya, el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, la Federació de Viveristes de Catalunya, el Gremi de Jardinería de Catalunya i el Gremi de Jardinería de les Comarques de Tarragona.