logo-historic-entitats-bagursa

Banc BAGURSA-IMU Ajuntament de Barcelona, Habitat Urbà, per a la construcció i el manteniment d’obres públiques d’urbanització (vialitat, senyalització, enllumenat, parcs i jardins…) del nucli urbà de Barcelona.