logo-historic-entitats-amb

Banc de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la construcció d’obres públiques d’urbanització (vialitat, senyalització, enllumenat, parcs i jardins…).