AMB – Àrea Metropolitana de Barcelona

ITeC/Suport/BEDEC/Històric de bancs d’entitats/AMB – Àrea Metropolitana de Barcelona

logo-historic-entitats-amb

Banc de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la construcció d’obres públiques d’urbanització (vialitat, senyalització, enllumenat, parcs i jardins…).