Llicències

Mètode explicatiu de com activar les llicències per internet mitjançant la clau d’accés.
Consultar PDF

Document explicatiu de com actualitzar les llicències del programa automàticament per internet o manualment per correu electrònic.
Consultar PDF

Document explicatiu de com direccionar dintre de la nostra xarxa les llicències dels programes mitjançant la gestió de llicències.
Consultar PDF

Explicació de com configurar correctament les llicències per Internet per evitar problemes de funcionament.
Consultar article