Amb quins programes és compatible el BEDEC web

Els programes compatibles amb el BEDEC web indicats en aquesta taula són els que hem pogut comprovar directament. En principi qualsevol programa que tingui implementat el format FIEBDC-3/2016 hauria de poder fer servir el BEDEC web.

Programa de pressupostos Compatible des de la versió
TCQi icona general
5.1.650
Arquímedes 2018.i
Presto 2018.4

Data actualització: juny 2020